Wypadki i zdarzenia

Pojęciem wypadku określa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Tryb i zakres prac w celu realizacji tego obowiązku powinien być ustalony w każdym zakładzie pracy w uregulowaniach wewnętrznych (regulamin pracy, zarządzenie wewnętrzne, instrukcja itp.) Potrzebę takiej regulacji powinna pracodawcy uświadomić i zrealizować służba bhp.

Patronat

Serwis BHP

Artykuły dotyczące wypadków i zdarzeń