Służba BHP

Ochrona życia i zdrowia pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizowany jest on poprzez dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pomocą w realizacji tego obowiązku służy służba bezpieczeństwa i higieny pracy, która pełni funkcje doradcze i kontrolne wobec działań pracodawcy w zakresie bhp.

Patronat

Serwis BHP

Artykuły dotyczące służby BHP