Służba BHP

Ochrona życia i zdrowia pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Realizowany jest on poprzez dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pomocą w realizacji tego obowiązku służy służba bezpieczeństwa i higieny pracy, która pełni funkcje doradcze i kontrolne wobec działań pracodawcy w zakresie bhp.

Patronat

Serwis BHP

Artykuły dotyczące służby BHP

 • Nieregularne posiedzenia komisji bhp naruszają przepisy

  Obrazek do artykułu: Nieregularne posiedzenia komisji bhp naruszają przepisy

  Nieregularne organizowanie posiedzeń komisji bhp, a także niepełny jej skład podczas posiedzeń stanowi naruszenie przepisów bhp, które jednoznacznie określają sposób funkcjonowania tej komisji. Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 13.04.2017

 • BHP-owiec w zadaniowym systemie czasu pracy

  Obrazek do artykułu: BHP-owiec w zadaniowym systemie czasu pracy

  Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników jest zobligowany do utworzenia służby bhp. Przepisy nie zabraniają, aby pracownicy tej służby byli zatrudnieni w zadaniowym systemie czasu pracy. Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 14.03.2017

 • Czy pracownik służby bhp może prowadzić szkolenia bhp?

  Obrazek do artykułu: Czy pracownik służby bhp może prowadzić szkolenia bhp?

  Pracownik służby bhp zatrudniony u pracodawcy może prowadzić dla jego pracowników, w ramach własnej działalności gospodarczej, szkolenia okresowe z zakresu bhp na podstawie umowy cywilnoprawnej. Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 14.01.2017

 • Pracowity Nowy Rok dla behapowców

  Obrazek do artykułu: Pracowity Nowy Rok dla behapowców

  Zwykle przełom roku to wyjątkowo pracowity okres w każdej firmie. Natłok obowiązków dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Nie oszczędza również pracowników służby bhp, obciążonych obowiązkami związanymi ze sprawozdawczością... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 02.01.2017

 • Umowa o dzieło nie dla inspektora bhp

  Obrazek do artykułu: Umowa o dzieło nie dla inspektora bhp

  Powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy nie musi wiązać się ze zleceniem realizacji tych zadań przedsiębiorcy (osobie fizycznej lub prawnej prowadzącej działalność gospodarczą). Dopuszczalnym jest zlecenie przez pracodawcę... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 06.12.2016

 • Prezydent podpisał ustawę o bezpieczeństwie i higienie służby

  Obrazek do artykułu: Prezydent podpisał ustawę o bezpieczeństwie i higienie służby

  Prezydent podpisał w piątek nowelę ustawy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy; zgodnie z nią, przepisy dotyczące higienicznych warunków pracy przedstawicieli służb mundurowych będą określone w ustawie, a nie w zarządzeniach i wewnętrznych... Więcej

  02.12.2016

 • BHP wczoraj i dziś

  Obrazek do artykułu: BHP wczoraj i dziś

  Choć historia wypadków przy pracy sięga już czasów starożytnych, to oficjalny początek służb BHP na świecie datowany jest dopiero na rok 1906. Dziś bezpieczeństwo, które przez lata stopniowo zyskiwało na znaczeniu, jest sprawą najwyższej wagi. Coraz... Więcej

  26.04.2016

 • Służba bhp na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych

  Obrazek do artykułu: Służba bhp na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych

  Służba bhp ma za zadanie sporządzić i przedstawić pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresową analizę stanu bhp, zawierającą propozycje poprawy warunków pracy. Więcej

  Krzysztof Zamajtys, 12.04.2016

 • Stażowe uprawnienia w służbie bhp tylko z umową o pracę

  Obrazek do artykułu: Stażowe uprawnienia w służbie bhp tylko z umową o pracę

  Jeśli pracodawca zatrudniający poniżej 100 pracowników nie tworzy służby bhp, osoba zatrudniona do wykonywania jej zadań nie nabywa uprawnień stażowych związanych z tą służbą. Więcej

  Roman Majer, 22.03.2016

 • "Każda" służba bhp odpowiada za analizę stanu bhp w firmie

  Obrazek do artykułu:

  Mianem służby bhp przepisy określają pracowników wykonujących zadania tej służby, niezależnie od sposobu jej powołania. Służba bhp w każdej swej postaci ma obowiązek sporządzić analizę bhp w zakładzie pracy. Więcej

  Kazimierz Kościukiewicz, 03.09.2015