Patronat

Serwis BHP

Serwis Budowlany

Pytania i odpowiedzi

 • Prace szczególnie niebezpieczne nie dla pracowników tymczasowych

  Obrazek do artykułu: Prace szczególnie niebezpieczne nie dla pracowników tymczasowych

  Przepisy dopuszczają zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami kierowanymi do pracodawcy użytkownika, jeżeli wykonywana przez nie praca nie jest zakwalifikowana do szczególnie niebezpiecznych. Więcej

  10.02.2016

 • Jak analizować prawdopodobieństwo następstw zagrożeń według PN-N-18002?

  Obrazek do artykułu: Jak analizować prawdopodobieństwo następstw zagrożeń według PN-N-18002?

  Wybierając metodę oceny ryzyka zawodowego, należy zawsze kierować się rodzajem oraz charakterem zagrożeń. Prawdopodobieństwo wystąpienia określonych skutków zdarzenia powinno być skorelowane z wartością ekspozycji na zagrożenie. Więcej

  Anna Sokołowska, 03.02.2016

 • Czy liczba dni nieobecności w pracy świadczy o rodzaju wypadku przy pracy?

  Obrazek do artykułu: Czy liczba dni nieobecności w pracy świadczy o rodzaju wypadku przy pracy?

  Jeżeli zespół powypadkowy w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nie uznał zdarzenia za ciężki wypadek przy pracy, w formularzu ZUS-IWA pracodawca nie powinien wykazywać tego zdarzenia jako ciężkiego wypadku przy pracy. Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 28.01.2016

 • Pracodawca nie zarchiwizuje dokumentacji medycznej

  Obrazek do artykułu: Pracodawca nie zarchiwizuje dokumentacji medycznej

  Obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta spoczywa na placówce medycznej przeprowadzającej badania profilaktyczne, a nie na pracodawcy. Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 19.01.2016

 • Kartę wypadku w drodze do pracy sporządzi agencja pracy tymczasowej

  Obrazek do artykułu: Kartę wypadku w drodze do pracy sporządzi agencja pracy tymczasowej

  Jeżeli agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik nie umówili się inaczej, obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku w drodze do lub z pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy, spoczywa na agencji. Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 12.01.2016

 • Porównując stanowiska pracy, nie należy kierować się ich nazwami

  Obrazek do artykułu: Porównując stanowiska pracy, nie należy kierować się ich nazwami

  W jaki sposób pracodawca może udowodnić, że warunki pracy na stanowisku pracy w zakładzie są takie same jak u poprzedniego pracodawcy nowo przyjmowanego pracownika? Czy wystarczą wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz badania i pomiary środowiska pracy? Więcej

  Anna Sokołowska, 04.01.2016

 • Jednorazowe odszkodowanie na emeryturze?

  Obrazek do artykułu: Jednorazowe odszkodowanie na emeryturze?

  Były funkcjonariusz Służby Więziennej może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, jeśli zostanie stwierdzone, że schorzenie faktycznie ma związek z pełnioną... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 29.12.2015

 • SIP na czele związku zawodowego?

  Obrazek do artykułu: SIP na czele związku zawodowego?

  Przewodniczący związków zawodowych może być społecznym inspektorem pracy, jeśli posiada bierne prawo wyborcze oraz zostanie wybrany do pełnienia takiej funkcji przez pracowników po przeprowadzonych wyborach. Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 22.12.2015

 • BHP-owiec poświadczy stan zdrowia

  Obrazek do artykułu: BHP-owiec poświadczy stan zdrowia

  Czy pracownik służby bhp powinien wypełniać druk ZUS N-10, jeżeli pracownik stara się o zasiłek rehabilitacyjny niezwiązany z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową? Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 15.12.2015

 • "Sądowy" protokół powypadkowy należy podpisać

  Obrazek do artykułu:

  Protokół powypadkowy, którego treść określił sąd w toku postępowania sądowego, powinien zostać opatrzony podpisami zarówno członków zespołu powypadkowego, jak i pracodawcy. Z treści protokołu może, a nawet powinno wynikać, że ustalenia zawarte w nim... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 08.12.2015