Procedury BHP krok po kroku

LEX Nawigator Procedury BHP to praktyczny przewodnik po procedurach, określających wymagania z zakresu bezpieczeństwa, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku. Ich treść wynika z obowiązujących przepisów i zasad bhp, a także szczegółowych norm dotyczących maszyn, urządzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wskazówek technologicznych dla różnych rodzajów prac. Wszystkie procesy przedstawione są krok po kroku w postaci interaktywnych, czytelnych diagramów opatrzonych autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnym.

Patronat

LEX Nawigator Procedury Prawa BHP

Artykuły dotyczące procedur BHP krok po kroku

 • Jak analizować prawdopodobieństwo następstw zagrożeń według PN-N-18002?

  Obrazek do artykułu: Jak analizować prawdopodobieństwo następstw zagrożeń według PN-N-18002?

  Wybierając metodę oceny ryzyka zawodowego, należy zawsze kierować się rodzajem oraz charakterem zagrożeń. Prawdopodobieństwo wystąpienia określonych skutków zdarzenia powinno być skorelowane z wartością ekspozycji na zagrożenie. Więcej

  Anna Sokołowska, 10.10.2016

 • Obowiązki bhp względem ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu

  Obrazek do artykułu: Obowiązki bhp względem ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu

  Praktyczna nauka zawodu może odbywać się nie tylko w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, ale również u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych,... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 28.06.2016

 • Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

  Obrazek do artykułu: Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

  Jednym z uprawnień pracodawcy związanych z postępowaniem powypadkowym jest prawdo do zwrócenia zespołowi powypadkowemu niezatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w przypadku, gdy do treści tego protokołu zostały zgłoszone... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 04.06.2016

 • Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej krok po kroku

  Obrazek do artykułu: Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej krok po kroku

  Przepisy bhp obligują pracodawcę do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na określonych stanowiskach pracy odzieży roboczej i/lub ochronnej. Ponadto pracodawca powinien zapewnić pranie takiej odzieży, przy czym zgodnie z art. 2379 § 3 k.p., może tę... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 05.05.2016

 • Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem

  Obrazek do artykułu: Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem

  Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona nie może dopuścić do pracy pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 23.04.2016

 • Budowa lub przebudowa zakładu pracy a uwzględnienie przepisów BHP

  Obrazek do artykułu: Budowa lub przebudowa zakładu pracy a uwzględnienie przepisów BHP

  Przepisy art. 213 § 1 k.p. obligują pracodawcę do zapewnienia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego (nawet częściowa), w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania w zakresie... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 14.04.2016

 • Prace pod napięciem w Navigatorze Procedury BHP

  Obrazek do artykułu: Prace pod napięciem w Navigatorze Procedury BHP

  Prace pod napięciem to wszelkie prace, podczas których pracownik ma kontakt z częściami pod napięciem lub sięga w strefę prac pod napięciem dowolną częścią ciała albo trzymanymi narzędziami, elementami wyposażenia lub sprzętu. Prace pod napięciem... Więcej

  Krzysztof Zamajtys, 17.10.2015

 • Kto może zostać pracownikiem służby bhp, czyli wymagane kwalifikacje

  Obrazek do artykułu: Kto może zostać pracownikiem służby bhp, czyli wymagane kwalifikacje

  Zawód pracownika służby bhp jest zawodem regulowanym co oznacza, że wykonywać go mogą jedynie osoby posiadające określone kwalifikacje (zawód technika bhp lub posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności bhp albo studiów... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 27.02.2015

 • LEX Navigator Procedury BHP a konsultacje z przedstawicielami pracowników warunków bhp

  Obrazek do artykułu: LEX Navigator Procedury BHP a konsultacje z przedstawicielami pracowników warunków bhp

  Prace pod napięciem to wszelkie prace, podczas których pracownik ma kontakt z częściami pod napięciem lub sięga w strefę prac pod napięciem dowolną częścią ciała albo trzymanymi narzędziami, elementami wyposażenia lub sprzętu. Prace pod napięciem... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 17.11.2014

 • Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp w Lex Navigator Procedury BHP

  Obrazek do artykułu: Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp w Lex Navigator Procedury BHP

  Pracodawca jest zobowiązany do wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 15.07.2014