Procedury BHP krok po kroku

LEX Nawigator Procedury BHP to praktyczny przewodnik po procedurach, określających wymagania z zakresu bezpieczeństwa, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku. Ich treść wynika z obowiązujących przepisów i zasad bhp, a także szczegółowych norm dotyczących maszyn, urządzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wskazówek technologicznych dla różnych rodzajów prac. Wszystkie procesy przedstawione są krok po kroku w postaci interaktywnych, czytelnych diagramów opatrzonych autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnym.

Patronat

LEX Nawigator Procedury Prawa BHP

Artykuły dotyczące procedur BHP krok po kroku

 • Współczesna służba BHP – jej problemy i wyzwania

  Obrazek do artykułu: Współczesna służba BHP – jej problemy i wyzwania

  W obecnych czasach przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym wymaga już nie tylko rozumienia procesów obserwowanych na rynku pracy, ale także możliwości przewidywania kierunku dalszych zmian. O bezpieczeństwie w zmieniającym się świecie pracy... Więcej

  Ewa Saj, 12.10.2017

 • Wystawa w Płocku: BHP na plakatach najwybitniejszych twórców

  Obrazek do artykułu: Wystawa w Płocku: BHP na plakatach najwybitniejszych twórców

  Plakat Jerzego Flisaka z 1973 r. z hasłem „I na jawie i we śnie zawsze zgodnie z BHP” to jedna z ponad 120 prac o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy autorstwa polskich twórców XX wieku, które prezentuje wystawa otwarta w Płockiej Galerii Sztuki. Więcej

  07.10.2017

 • Nowy kodeks ograniczy wymagania bhp w pracy domowej

  Obrazek do artykułu: Nowy kodeks ograniczy wymagania bhp w pracy domowej

  Przygotowywany przez Komisję kodyfikacyjną projekt nowego kodeksu pracy przewiduje zmiany w odniesieniu do telepracy i pracy domowej. W tym m.in. ograniczenia stosowania przepisów BHP w przypadku pracy domowej. Więcej

  03.10.2017

 • Koniec okresowych szkoleń BHP dla części pracowników administracyjno-biurowych

  Obrazek do artykułu: Koniec okresowych szkoleń BHP dla części pracowników administracyjno-biurowych

  Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet ponad 50 zmian, które mają uprościć prawo podatkowe i gospodarcze. W przekazanym właśnie do konsultacji projekcie znalazły się też dwie ważne zmiany Kodeksu pracy w zakresie przepisów BHP. Więcej

  Agnieszka Matłacz, 02.10.2017

 • Jak analizować prawdopodobieństwo następstw zagrożeń według PN-N-18002?

  Obrazek do artykułu: Jak analizować prawdopodobieństwo następstw zagrożeń według PN-N-18002?

  Wybierając metodę oceny ryzyka zawodowego, należy zawsze kierować się rodzajem oraz charakterem zagrożeń. Prawdopodobieństwo wystąpienia określonych skutków zdarzenia powinno być skorelowane z wartością ekspozycji na zagrożenie. Więcej

  Anna Sokołowska, 10.10.2016

 • Obowiązki bhp względem ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu

  Obrazek do artykułu: Obowiązki bhp względem ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu

  Praktyczna nauka zawodu może odbywać się nie tylko w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, ale również u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych,... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 28.06.2016

 • Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

  Obrazek do artykułu: Odrzucenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę

  Jednym z uprawnień pracodawcy związanych z postępowaniem powypadkowym jest prawdo do zwrócenia zespołowi powypadkowemu niezatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w przypadku, gdy do treści tego protokołu zostały zgłoszone... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 04.06.2016

 • Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej krok po kroku

  Obrazek do artykułu: Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej krok po kroku

  Przepisy bhp obligują pracodawcę do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na określonych stanowiskach pracy odzieży roboczej i/lub ochronnej. Ponadto pracodawca powinien zapewnić pranie takiej odzieży, przy czym zgodnie z art. 2379 § 3 k.p., może tę... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 05.05.2016

 • Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem

  Obrazek do artykułu: Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem

  Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona nie może dopuścić do pracy pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 23.04.2016

 • Budowa lub przebudowa zakładu pracy a uwzględnienie przepisów BHP

  Obrazek do artykułu: Budowa lub przebudowa zakładu pracy a uwzględnienie przepisów BHP

  Przepisy art. 213 § 1 k.p. obligują pracodawcę do zapewnienia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego (nawet częściowa), w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania w zakresie... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 14.04.2016