Patronat

Serwis BHP

Serwis Budowlany

Opinie prawne

 • Ekwiwalent za odzież roboczą – oskładkować czy nie?

  Obrazek do artykułu: Ekwiwalent za odzież roboczą – oskładkować czy nie?

  Pracodawcy coraz częściej decydują się na zakup wysokiej jakości odzieży służbowej, którą cechuje dłuższy termin użytkowania. W większości zakładów ustalona zostaje zryczałtowana, wypłacana miesięcznie lub kwartalnie, kwota na pranie odzieży... Więcej

  30.03.2017

 • Specyfika branży nie zwalnia z przestrzegania norm dźwigania

  Obrazek do artykułu: Specyfika branży nie zwalnia z przestrzegania norm dźwigania

  Pracodawca nie ma możliwości odwołania się od treści zaświadczenia lekarskiego, w którym stwierdzono „przeciwwskazanie do dźwigania ciężarów powyżej norm bhp”. Zapewnienie przestrzegania norm w tym zakresie stanowi jeden z podstawowych obowiązków... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 30.03.2017

 • Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Obrazek do artykułu: Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Pracownicy służby bhp dokonujący prawnej kwalifikacji zgłoszonego wypadku, często stają przed wyzwaniem dotyczącym ustalenia rodzaju urazu, jakiego doznał pracownik. Poszkodowany często nie dysponuje żadną dokumentacją medyczną stwierdzającą, jakich... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 27.03.2017

 • Podstawa zatrudnienia wskaże, kiedy uczeń powinien przejść szkolenie bhp

  Obrazek do artykułu: Podstawa zatrudnienia wskaże, kiedy uczeń powinien przejść szkolenie bhp

  Jeżeli praktyka odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a szkołą, obowiązek zapewnienia okresowego szkolenia bhp nie powstaje, gdyż uczeń nie ma statusu pracownika. Jeżeli jednak świadczy on pracę na podstawie umowy o pracę... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 20.03.2017

 • Zmiany w zakresie ochrony pracy kobiet

  Obrazek do artykułu: Zmiany w zakresie ochrony pracy kobiet

  Według zapowiedzi prawodawcy, wykaz zakazanych obowiązków zawodowych będzie dotyczył wyłącznie pracownic ciężarnych i karmiących piersią. Szczegółowe propozycje nie zostały jeszcze ogłoszone, a co za tym idzie - obowiązują nadal dotychczasowe... Więcej

  17.03.2017

 • BHP-owiec w zadaniowym systemie czasu pracy

  Obrazek do artykułu: BHP-owiec w zadaniowym systemie czasu pracy

  Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników jest zobligowany do utworzenia służby bhp. Przepisy nie zabraniają, aby pracownicy tej służby byli zatrudnieni w zadaniowym systemie czasu pracy. Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 14.03.2017

 • Czy pracownik może odmówić pobrania krwi podczas profilaktycznych badań lekarskich?

  Obrazek do artykułu: Czy pracownik może odmówić pobrania krwi podczas profilaktycznych badań lekarskich?

  Pracownik może odmówić poddania się badaniu krwi (lub oddania moczu do analizy) w ramach profilaktycznych badań lekarskich. Musi się jednak liczyć z tym, że może zostać niedopuszczony do pracy ze względu na niewykonanie zleconej diagnostyki. Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 07.03.2017

 • Pracodawca może wyznaczyć termin zwrotu kosztów okularów

  Obrazek do artykułu: Pracodawca może wyznaczyć termin zwrotu kosztów okularów

  Przepisy dotyczące obowiązku zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze są bardzo ogólne i pozostawiają pracodawcy dużą swobodę w powyższym zakresie. Nie ma przeciwwskazań, aby wyznaczył on termin na... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 23.02.2017

 • Szkolenia bhp i badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy

  Obrazek do artykułu: Szkolenia bhp i badania lekarskie po zmianie stanowiska pracy

  W zakładzie pracy często spotykaną sytuacją jest przeniesienie pracownika na inne stanowisko pracy, np. na skutek awansu zawodowego lub likwidacji aktualnego stanowiska pracy. Przy zmianie tej pracodawca powinien pamiętać o pewnych obowiązkach na nim... Więcej

  Krzysztof Zamajtys, 22.02.2017

 • Nie samą listą obecności można ewidencjonować czas pracy

  Obrazek do artykułu: Nie samą listą obecności można ewidencjonować czas pracy

  Wraz z postępem technologicznym pracodawcy wykorzystują do ewidencji czasu pracy coraz nowsze rozwiązania. Obok tradycyjnych list z podpisami często wykorzystywane są karty elektroniczne, a od pewnego czasu na popularności zyskują metody oparte np.... Więcej

  Łukasz Wawszczak, 13.02.2017