Maciej Ambroziewicz

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” prowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Politechniką Warszawską oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami pracy” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uczestnik licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń (m.in. kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej, kurs dla doradców DGSA); praktykę zawodową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zdobywał od 2003 r. w firmie outsourcingowej, gdzie wykonywał zadania służby bhp w wielu przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności; Obecnie kieruje wieloosobową komórką bhp w jednym z największych szpitali w kraju oraz współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi i samorządowymi.

Lista publikacji autora

 • Nie dla wszystkich substancji chemicznych określono NDS

  Pracodawca, który stosuje substancję chemiczną lub mieszaninę, dla której nie określono najwyższych dopuszczalnych stężeń, powinien zapewnić stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w karcie... Więcej

  17.02.2017

 • Pracowników tymczasowych uwzględnia się w rejestrze wypadków przy pracy

  Pracodawca użytkownik, jako zobowiązany do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników tymczasowych, jest również obowiązany do prowadzenia rejestru wypadków przy pracy. Więcej

  08.02.2017

 • Praca w biurze nie taka bezpieczna

  Z punktu widzenia bhp, pracę administracyjno-biurową powszechnie uważa się za jedną z najbezpieczniejszych, bo niby do jakich wypadków może dochodzić za, przed, pod biurkiem? Okazuje się, że to złudne mniemanie, przynajmniej w świetle danych Głównego... Więcej

  04.02.2017

 • Przy komputerze na stojąco

  Nie ma przeciwwskazań, aby osoba zatrudniona przy linii produkcyjnej, która w ramach wykonywanych zadań sporadycznie korzysta z komputera, wykonywała te czynności na stojąco. Więcej

  02.02.2017

 • Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego

  Mimo że przepisy bhp nie rozróżniają świadczeń powypadkowych dla ubezpieczonych, którzy ulegli wypadkowi przy pracy w ramach stosunku pracy od świadczeń należnych w razie wypadku podczas wykonywania umowy cywilnoprawnej, to jednak rozróżniają tryb... Więcej

  02.02.2017