Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Związek wypadku z pracą oraz wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy

Związek wypadku z pracą oraz wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy

07.12.09

W poprzednim komentarzu charakteryzującym prawną kwalifikację zdarzeń wypadkowych opisane zostały trzy elementy definicji wypadku przy prac: nagłość zdarzenia, przyczynę zewnętrzną oraz uraz. W niniejszym komentarzu Serwisu BHP opisano czwarty element definicji - związek z pracą oraz wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy.

articleImage: Związek wypadku z pracą oraz wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy fot. Thinkstock

Fragment komentarza z Serwisu BHP.

1. Związek wypadku z pracą
Zgodnie z definicja wypadku przy pracy związek z pracą zachodzi:
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Pojęcie zwykłych czynności powinno być rozumiane bardzo szeroko, wszelkie bowiem czynności, jakie podejmuje pracownik, czy to w zakładzie pracy, czy też poza nim, jeżeli służą realizacji obowiązku świadczenia pracy, przygotowują to świadczenie lub są konieczne z uwagi na kontynuację tego świadczenia, stanowią wykonywanie „zwykłych czynności” w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – dalej u.u.w. W pojęciu tym mogą się mieścić – i mieszczą się – czynności odbiegające od obowiązków pracowniczych, które zwykle mają miejsce podczas świadczenia pracy.
Za wypadek przy pracy należy więc uznać zdarzenie, jakiemu uległ pracownik podczas korzystania z pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych zakładu. Ustawodawca nie wymaga, aby wykonywanie czynności miało charakter bezpośrednio produkcyjny.
Czynności zwykłe nie muszą być wykonywane w interesie zakładu pracy. Szeregiem „zwykłych czynności” pracownika zakład nie jest zainteresowany, a czasem przeciwdziała organizacyjnie ich rozszerzeniu. Do takich czynności można np. zaliczyć spożywanie posiłków czy udawanie się do kiosku w celu zakupu pożywienia dla spożycia posiłku. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że zakup artykułów żywnościowych, umożliwiających spożycie posiłku w czasie pracy nie stanowi czynności leżącej wyłącznie w interesie poszkodowanego. Jest ona uwarunkowana także pracą i ma w konsekwencji umożliwiać dalsze wykonywanie czy to zwykłych czynności, czy poleceń przełożonych.
Przeciwieństwem „zwykłych czynności” będą czynności podjęte w osobistym interesie pracownika czy też innych osób.
Czy wszystkie zdarzenia wypadkowe, jakim ulegają pracownicy w wyniku realizowania polecenia swych przełożonych, będą wypadkami przy pracy? Nie ulega wątpliwości, że nie będzie wypadkiem przy pracy zdarzenie, jakiemu uległ pracownik podczas wykonywania poleceń o charakterze przestępczym. Natomiast będzie wypadkiem przy pracy zdarzenie podczas wykonywania – na polecenie przełożonego - robót do jego (tzn. przełożonego) prywatnego użytku, gdyż pracownik nie musi analizować wydanej decyzji.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Jerzy Wroński 07.12.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • BHP wysokich temperatur, czyli jak zadbać o pracownika latem

  Obrazek do artykułu: BHP wysokich temperatur, czyli jak zadbać o pracownika latem

  Średnia maksymalna temperatura w sierpniu ubiegłego roku w Warszawie wynosiła 29,7°C. Tegoroczne prognozy wskazują, że także nadchodzące lato będzie owocować w upalne dni. Słońce i skwar za oknem cieszą każdego urlopowicza, jednak dla pracodawców to... Więcej

 • Świetlana przyszłość biur

  Obrazek do artykułu: Świetlana przyszłość biur

  Według badań Instytutu Saratoga odejście specjalisty i zatrudnienie na jego miejsce nowego pracownika kosztuje tyle, co roczne wynagrodzenie nowicjusza. Dlatego pracodawcy prześcigają się w tworzeniu atrakcyjnych ofert nie tylko w zakresie płacowym,... Więcej

 • Zmiana rozporządzenia ws. NDS

  Obrazek do artykułu: Zmiana rozporządzenia ws. NDS

  Dwoma rozporządzeniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca br. dokonano nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Więcej

 • Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego

  Obrazek do artykułu: Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego

  Mimo że przepisy bhp nie rozróżniają świadczeń powypadkowych dla ubezpieczonych, którzy ulegli wypadkowi przy pracy w ramach stosunku pracy od świadczeń należnych w razie wypadku podczas wykonywania umowy cywilnoprawnej, to jednak rozróżniają tryb... Więcej

 • W Płocku ćwiczenia służb ratowniczych "Katastrofa 2016"

  Obrazek do artykułu: W Płocku ćwiczenia służb ratowniczych

  Procedury i koordynację działań służb ratowniczych z Mazowsza sprawdzano podczas ćwiczeń "Katastrofa 2016", które w czwartek odbyły się w Płocku. Ich scenariusz zakładał nieudaną próbę awaryjnego lądowania na Wiśle samolotu pasażerskiego. Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE