Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Związek wypadku z pracą oraz wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy

Związek wypadku z pracą oraz wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy

07.12.09

W poprzednim komentarzu charakteryzującym prawną kwalifikację zdarzeń wypadkowych opisane zostały trzy elementy definicji wypadku przy prac: nagłość zdarzenia, przyczynę zewnętrzną oraz uraz. W niniejszym komentarzu Serwisu BHP opisano czwarty element definicji - związek z pracą oraz wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy.

articleImage: Związek wypadku z pracą oraz wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy fot. Thinkstock

Fragment komentarza z Serwisu BHP.

1. Związek wypadku z pracą
Zgodnie z definicja wypadku przy pracy związek z pracą zachodzi:
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Pojęcie zwykłych czynności powinno być rozumiane bardzo szeroko, wszelkie bowiem czynności, jakie podejmuje pracownik, czy to w zakładzie pracy, czy też poza nim, jeżeli służą realizacji obowiązku świadczenia pracy, przygotowują to świadczenie lub są konieczne z uwagi na kontynuację tego świadczenia, stanowią wykonywanie „zwykłych czynności” w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – dalej u.u.w. W pojęciu tym mogą się mieścić – i mieszczą się – czynności odbiegające od obowiązków pracowniczych, które zwykle mają miejsce podczas świadczenia pracy.
Za wypadek przy pracy należy więc uznać zdarzenie, jakiemu uległ pracownik podczas korzystania z pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych zakładu. Ustawodawca nie wymaga, aby wykonywanie czynności miało charakter bezpośrednio produkcyjny.
Czynności zwykłe nie muszą być wykonywane w interesie zakładu pracy. Szeregiem „zwykłych czynności” pracownika zakład nie jest zainteresowany, a czasem przeciwdziała organizacyjnie ich rozszerzeniu. Do takich czynności można np. zaliczyć spożywanie posiłków czy udawanie się do kiosku w celu zakupu pożywienia dla spożycia posiłku. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że zakup artykułów żywnościowych, umożliwiających spożycie posiłku w czasie pracy nie stanowi czynności leżącej wyłącznie w interesie poszkodowanego. Jest ona uwarunkowana także pracą i ma w konsekwencji umożliwiać dalsze wykonywanie czy to zwykłych czynności, czy poleceń przełożonych.
Przeciwieństwem „zwykłych czynności” będą czynności podjęte w osobistym interesie pracownika czy też innych osób.
Czy wszystkie zdarzenia wypadkowe, jakim ulegają pracownicy w wyniku realizowania polecenia swych przełożonych, będą wypadkami przy pracy? Nie ulega wątpliwości, że nie będzie wypadkiem przy pracy zdarzenie, jakiemu uległ pracownik podczas wykonywania poleceń o charakterze przestępczym. Natomiast będzie wypadkiem przy pracy zdarzenie podczas wykonywania – na polecenie przełożonego - robót do jego (tzn. przełożonego) prywatnego użytku, gdyż pracownik nie musi analizować wydanej decyzji.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Jerzy Wroński 07.12.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  Obrazek do artykułu: UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  W dniach 7-8 września br. w Krakowie odbędzie się XI edycja konferencji Process Automation, będąca kontynuacją dziesięciu wcześniejszych wydarzeń organizowanych pod nazwą Systemy Sterowania w Automatyce Procesowej. Tematem przewodnim spotkania będzie... Więcej

 • Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Obrazek do artykułu: Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Przepisy dotyczące napojów i posiłków profilaktycznych nie przewidują możliwości wydawania pracownikom bonów żywnościowych zamiast posiłku. Więcej

 • Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Obrazek do artykułu: Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Urząd Dozoru Technicznego będzie kontrolował sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach - zakłada nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, którą w czwartek uchwalił Sejm. Więcej

 • Praca w upale

  Obrazek do artykułu: Praca w upale

  W trakcie letnich upałów pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić swoim pracownikom dostęp do wody pitnej i napojów. Jeżeli pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków do pracy, to pracownicy mogą odmówić wykonywania swoich obowiązków. Więcej

 • Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Obrazek do artykułu: Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Przepis § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE