Strona główna » Wiedza » Aktualności » Zmiana rozporządzenia ws. NDS

Zmiana rozporządzenia ws. NDS

01.07.16

Dwoma rozporządzeniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca br. dokonano nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

articleImage: Zmiana rozporządzenia ws. NDS fot. Thinkstock

Na mocy pierwszego z nich (Dz. U. poz. 944) w załączniku nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” w części B „Pyły” wprowadzono pkt 13 wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla frakcji wdychalnej pyłów drewna – z wyjątkiem pyłów drewna buku i dębu oraz frakcji wdychalnej pyłów drewna buku i dębu. Odnośnik nr 5 otrzymał brzmienie: „ Wartość tego NDS dotyczy również pyłów mieszanych zawierających pyły buku i dębu.”
Na mocy drugiego (poz. 952), zmieniono część E „Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz–300 GHz” załącznika nr 2 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”.
Pierwsze z omówionych rozporządzeń zacznie obowiązywać 15 lipca br., drugie - 1 lipca br.

Jarosław Zasada 01.07.16
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE