Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Żądając renty, należy wykazać utratę możliwości zarobkowania

Żądając renty, należy wykazać utratę możliwości zarobkowania

24.10.13

Aby podwyższyć przysługującą po wypadku rentę, pracownik musi udowodnić, że gdyby nie wypadek, zarabiałby więcej - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 czerwca 2013 r., II PK 291/12.

articleImage: Żądając renty, należy wykazać utratę możliwości zarobkowania fot. Thinkstock

Sąd Najwyższy rozpatrzył skargę kasacyjną robotnika żądającego od byłego pracodawcy wypłaty renty w wysokości 2,6 tys. miesięcznie oraz 1,2 mln zł zadośćuczynienia za wypadek przy pracy, któremu uległ w 1997 r.
Sąd Okręgowy, który rozpoznał sprawę w I instancji przyznał powodowi na przyszłość 368,04 zł miesięcznie renty wyrównawczej za utracone wskutek wypadku możliwości zarobkowania, a także 37,5 tys. zł skumulowanej renty za okres od wypadku do czasu wydania wyroku. Świadczenie to miało zrekompensować utracone wskutek wypadku możliwości zarobkowe. Oddalił żądanie ponad miliona złotych i uznał, że pracownikowi przysługuje tylko 18 tys. zł zadośćuczynienia.
Sąd Apelacyjny zmienił wysokość przyznanych zainteresowanemu świadczeń. Uznał, że poszkodowany przyczynił się do wypadku. Poza tym sędziowie stwierdzili, że z jego doświadczeniem i kwalifikacjami bez trudu powinien znaleźć pracę. Pomimo utraty zdrowia zarabiałby wtedy 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w swojej branży. Sąd II instancji zmniejszył więc przysługującą pracownikowi po wypadku rentę wyrównawczą do 150 zł miesięcznie. W efekcie do 19 tys. zł stopniała kwota skumulowanej renty za okres do czasu wydania wyroku. Sędziowie znacząco zwiększyli jednak – do 40 tys. zł – przyznane pokrzywdzonemu zadośćuczynienie.
Sąd Najwyższy oddalił skargę poszkodowanego jako nieuzasadnioną. Stanął przy tym na stanowisku, że podczas ustalania wysokości renty wyrównawczej na podstawie art. 444 § 2 k.c. należy wziąć pod uwagę nie tylko stopień przyczynienia się pokrzywdzonego do zaistnienia wypadku. Wyliczając utracone możliwości zarobkowania, sąd powinien uwzględnić również dochody, których uzyskanie przez pracownika po wypadku zostało uznane za wysoce uprawdopodobnione.
Aby podwyższyć przysługującą po wypadku rentę, pracownik musi więc udowodnić, że gdyby nie wypadek, zarabiałby więcej.

24.10.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  Obrazek do artykułu: UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  W dniach 7-8 września br. w Krakowie odbędzie się XI edycja konferencji Process Automation, będąca kontynuacją dziesięciu wcześniejszych wydarzeń organizowanych pod nazwą Systemy Sterowania w Automatyce Procesowej. Tematem przewodnim spotkania będzie... Więcej

 • Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Obrazek do artykułu: Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Przepisy dotyczące napojów i posiłków profilaktycznych nie przewidują możliwości wydawania pracownikom bonów żywnościowych zamiast posiłku. Więcej

 • Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Obrazek do artykułu: Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Urząd Dozoru Technicznego będzie kontrolował sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach - zakłada nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, którą w czwartek uchwalił Sejm. Więcej

 • Praca w upale

  Obrazek do artykułu: Praca w upale

  W trakcie letnich upałów pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić swoim pracownikom dostęp do wody pitnej i napojów. Jeżeli pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków do pracy, to pracownicy mogą odmówić wykonywania swoich obowiązków. Więcej

 • Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Obrazek do artykułu: Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Przepis § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE