Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » Żądając renty, należy wykazać utratę możliwości zarobkowania

Żądając renty, należy wykazać utratę możliwości zarobkowania

24.10.13

Aby podwyższyć przysługującą po wypadku rentę, pracownik musi udowodnić, że gdyby nie wypadek, zarabiałby więcej - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 czerwca 2013 r., II PK 291/12.

articleImage: Żądając renty, należy wykazać utratę możliwości zarobkowania fot. Thinkstock

Sąd Najwyższy rozpatrzył skargę kasacyjną robotnika żądającego od byłego pracodawcy wypłaty renty w wysokości 2,6 tys. miesięcznie oraz 1,2 mln zł zadośćuczynienia za wypadek przy pracy, któremu uległ w 1997 r.
Sąd Okręgowy, który rozpoznał sprawę w I instancji przyznał powodowi na przyszłość 368,04 zł miesięcznie renty wyrównawczej za utracone wskutek wypadku możliwości zarobkowania, a także 37,5 tys. zł skumulowanej renty za okres od wypadku do czasu wydania wyroku. Świadczenie to miało zrekompensować utracone wskutek wypadku możliwości zarobkowe. Oddalił żądanie ponad miliona złotych i uznał, że pracownikowi przysługuje tylko 18 tys. zł zadośćuczynienia.
Sąd Apelacyjny zmienił wysokość przyznanych zainteresowanemu świadczeń. Uznał, że poszkodowany przyczynił się do wypadku. Poza tym sędziowie stwierdzili, że z jego doświadczeniem i kwalifikacjami bez trudu powinien znaleźć pracę. Pomimo utraty zdrowia zarabiałby wtedy 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w swojej branży. Sąd II instancji zmniejszył więc przysługującą pracownikowi po wypadku rentę wyrównawczą do 150 zł miesięcznie. W efekcie do 19 tys. zł stopniała kwota skumulowanej renty za okres do czasu wydania wyroku. Sędziowie znacząco zwiększyli jednak – do 40 tys. zł – przyznane pokrzywdzonemu zadośćuczynienie.
Sąd Najwyższy oddalił skargę poszkodowanego jako nieuzasadnioną. Stanął przy tym na stanowisku, że podczas ustalania wysokości renty wyrównawczej na podstawie art. 444 § 2 k.c. należy wziąć pod uwagę nie tylko stopień przyczynienia się pokrzywdzonego do zaistnienia wypadku. Wyliczając utracone możliwości zarobkowania, sąd powinien uwzględnić również dochody, których uzyskanie przez pracownika po wypadku zostało uznane za wysoce uprawdopodobnione.
Aby podwyższyć przysługującą po wypadku rentę, pracownik musi więc udowodnić, że gdyby nie wypadek, zarabiałby więcej.

24.10.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Obowiązki bhp względem ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu

  Obrazek do artykułu: Obowiązki bhp względem ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu

  Praktyczna nauka zawodu może odbywać się nie tylko w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, ale również u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych,... Więcej

 • Toast na pożegnanie współpracowników nie uzasadnia „dyscyplinarki”

  Obrazek do artykułu: Toast na pożegnanie współpracowników nie uzasadnia „dyscyplinarki”

  Udział pracowników w prywatnym spotkaniu okolicznościowym zorganizowanym za zgodą pracodawcy po godzinach pracy w wydzielonym pomieszczeniu socjalnym, połączony ze spożywaniem za przyzwoleniem pracodawcy niewielkich ilości alkoholu, nie stanowi... Więcej

 • Kontrola UDT nie zwalnia z odpowiedzialności za stan urządzeń technicznych

  Obrazek do artykułu: Kontrola UDT nie zwalnia z odpowiedzialności za stan urządzeń technicznych

  Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego (UDT) nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające... Więcej

 • Urlopowe BHP

  Obrazek do artykułu: Urlopowe BHP

  Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy, przez wszystkich pracowników wyczekiwany przez okrągły rok. Co zrobić, aby niósł on ze sobą tylko i wyłącznie przyjemności? Oto trzy kluczowe wskazówki. Więcej

 • ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Obrazek do artykułu: ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE