Strona główna » Wiedza » Opinie prawne » Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

27.04.11

Zespół powypadkowy może zakwalifikować zdarzenie jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy.

articleImage: Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy fot. Thinkstock

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1332 z późn. zm.), na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie uprawnień do świadczeń – wypadek (gdzie za wypadek uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć), któremu pracownik uległ:
1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż:
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy (podczas wykonywania wymienionych czynności w czasie podróży służbowej mamy do czynienia z wypadkiem przy prac).
chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje
związkowe.
O ile definicje wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy w punkcie:
• podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony oraz
• wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe - nie nasuwają żadnych trudności interpretacyjnych, o tyle wypadki wydarzające się w czasie trwania podróży służbowej czyli tzw. de¬legacji, wymagają dodatkowych wyjaśnień.
Wyjaśnienia te, wynikają z przytoczonych niżej kilku wyroków Sądu Najwyższego - i tak:
- uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1973 r., III PZP 25/73, OSNCP 1974, nr 4, poz. 64: „Zaczadzenie pracownika (ze skutkiem śmiertelnym), które nastąpiło w czasie wypoczynku po pracy, w kwaterze wynajętej przez zakład pracy dla delegowanego do tej miejscowości pracownika, jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy";
- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 1975 r. III URN 5/74: „Wypadek, jakiemu uległ pracownik delegowany przy przygotowywaniu sobie posiłku, jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy";
- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 1977 r. III PRN 25/77:
„Za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy uznaje się wypadek, który się wydarzył podczas przygotowywania sobie przez delegowanego pracownika, nocnego spoczynku";
- wypadek śmiertelny, któremu uległ pracownik w drodze z nie będącej siedzibą zakładu pracy bazy tego zakładu, do której powrócił z delegacji służbowej, do miejsca swego zamieszkania, jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy (uchwała SN z dnia 10 marca 1977 r., U III PZP 1/77, OSNC 1977, nr 11, poz. 204).
Jak wynika z wyżej przytoczonych orzeczeń, wypadek wydarzający się podczas trwania delegacji służbowej może być uznany za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy tylko wtedy, gdy pozostaje on w związku z wykonywaniem powierzonych zadań delegowanemu pracownikowi.
Należy równocześnie podkreślić, że delegowany pracownik pozostaje w stosunku służbowym przez cały czas trwania delegacji, a tym samym wszystkie jego czynności związane z wykonywaniem zadań zleconych oraz normalnych potrzeb życiowych są objęte ochroną.
Wypadki w czasie trwania podróży służbowej nie powstają w bezpośrednim związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, ale warunkują wywiązanie się pracownika z powierzonych mu zadań. Będą to przykładowo wypadki zaistniałe w czasie:
• drogi do miejsca zakwaterowania,
• pobytu w hotelu lub miejscu zakwaterowania ,
• spożywania posiłków itp.
Wypadek zrównany z wypadkiem przy prac pod względem trybu ustalania okoliczności i przyczyn - jest traktowany tak jak wypadek przy pracy.
Dokumenty związane z wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy co do świadczeń:
a) Akta wypadku (strona tytułowa)
b) Zawiadomienie o wypadku (poszkodowany)
c) Powołanie zespołu powypadkowego
d) Szkic , fotografia miejsca zdarzenia (w razie potrzeby)
e) Informacje od świadka (świadków)
f) Wyjaśnienia poszkodowanego
g) Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
h) Polecenie powypadkowe
i) Rejestr wypadków
j) Statystyczna karta wypadku 
Z tytułu wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy w zakresie świadczeń , przysługują świadczenia wynikające z zapisów art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1332 z późn. zm.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Roman Majer 27.04.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urlopowe BHP

  Obrazek do artykułu: Urlopowe BHP

  Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy, przez wszystkich pracowników wyczekiwany przez okrągły rok. Co zrobić, aby niósł on ze sobą tylko i wyłącznie przyjemności? Oto trzy kluczowe wskazówki. Więcej

 • ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Obrazek do artykułu: ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie... Więcej

 • Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Obrazek do artykułu: Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i... Więcej

 • Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Obrazek do artykułu: Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Lista stosowanych w kopalniach wyrobów i materiałów objętych nadzorem górniczych wkrótce może być krótsza; nad jej weryfikacją pracuje obecnie specjalny zespół – wynika z informacji Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). Ma to zmniejszyć koszty ponoszone... Więcej

 • Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Obrazek do artykułu: Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Inspektor pracy może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. Wniosek jest dopuszczalny wtedy, gdy w czasie... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE