Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W jakie dokumenty powinny być zaopatrzone montowane w magazynie regały wysokiego składowania?

W jakie dokumenty powinny być zaopatrzone montowane w magazynie regały wysokiego składowania?

10.07.11
articleImage: W jakie dokumenty powinny być zaopatrzone montowane w magazynie regały wysokiego składowania? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Regały magazynowe powinny spełniać wymagania określone w następujących normach:
• PN-M-78320:1978 Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole;
• PN-M-78321:1988 Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania;
• PN-M-78322:1989 Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe.
Regały magazynowe, które instalowane są w magazynach nie podlegają dyrektywom nowego podejścia, co oznacza, że nie muszą być oznakowane znakiem CE oraz nie muszą posiadać deklaracji zgodności, z wyjątkiem regałów mechanicznych traktowanych jako maszyny
Producenci nowych regałów magazynowych mogą dołączać do swoich regałów deklaracje zgodności z Polską Normą, jednak nie jest to obligatoryjne. Dla każdego regału magazynowego wolnostojącego uznanego za dobry wytwórca, zgodnie z PN-M-78321:1988, powinien wystawić zaświadczenie, zawierające co najmniej:
- nazwę i znak wytwórcy,
- nazwę i oznaczenie regału,
- numer fabryczny i rok produkcji,
- zakres i wyniki przeprowadzonych badań,
- stwierdzenie zgodności wyników badań z PN.
Nowe regały magazynowe powinny posiadać tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę oraz adres), dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów. W przypadku samodzielnego wykonania regałów na własny użytek regały te powinny także spełniać wymienione powyżej wymagania.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Roman Majer 10.07.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE