Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W jakie dokumenty powinny być zaopatrzone montowane w magazynie regały wysokiego składowania?

W jakie dokumenty powinny być zaopatrzone montowane w magazynie regały wysokiego składowania?

10.07.11
articleImage: W jakie dokumenty powinny być zaopatrzone montowane w magazynie regały wysokiego składowania? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Regały magazynowe powinny spełniać wymagania określone w następujących normach:
• PN-M-78320:1978 Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole;
• PN-M-78321:1988 Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania;
• PN-M-78322:1989 Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe.
Regały magazynowe, które instalowane są w magazynach nie podlegają dyrektywom nowego podejścia, co oznacza, że nie muszą być oznakowane znakiem CE oraz nie muszą posiadać deklaracji zgodności, z wyjątkiem regałów mechanicznych traktowanych jako maszyny
Producenci nowych regałów magazynowych mogą dołączać do swoich regałów deklaracje zgodności z Polską Normą, jednak nie jest to obligatoryjne. Dla każdego regału magazynowego wolnostojącego uznanego za dobry wytwórca, zgodnie z PN-M-78321:1988, powinien wystawić zaświadczenie, zawierające co najmniej:
- nazwę i znak wytwórcy,
- nazwę i oznaczenie regału,
- numer fabryczny i rok produkcji,
- zakres i wyniki przeprowadzonych badań,
- stwierdzenie zgodności wyników badań z PN.
Nowe regały magazynowe powinny posiadać tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę oraz adres), dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów. W przypadku samodzielnego wykonania regałów na własny użytek regały te powinny także spełniać wymienione powyżej wymagania.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Roman Majer 10.07.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  Obrazek do artykułu: UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  W dniach 7-8 września br. w Krakowie odbędzie się XI edycja konferencji Process Automation, będąca kontynuacją dziesięciu wcześniejszych wydarzeń organizowanych pod nazwą Systemy Sterowania w Automatyce Procesowej. Tematem przewodnim spotkania będzie... Więcej

 • Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Obrazek do artykułu: Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Przepisy dotyczące napojów i posiłków profilaktycznych nie przewidują możliwości wydawania pracownikom bonów żywnościowych zamiast posiłku. Więcej

 • Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Obrazek do artykułu: Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Urząd Dozoru Technicznego będzie kontrolował sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach - zakłada nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, którą w czwartek uchwalił Sejm. Więcej

 • Praca w upale

  Obrazek do artykułu: Praca w upale

  W trakcie letnich upałów pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić swoim pracownikom dostęp do wody pitnej i napojów. Jeżeli pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków do pracy, to pracownicy mogą odmówić wykonywania swoich obowiązków. Więcej

 • Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Obrazek do artykułu: Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Przepis § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE