Strona główna » Wiedza » Opinie prawne » Specyfika branży nie zwalnia z przestrzegania norm dźwigania

Specyfika branży nie zwalnia z przestrzegania norm dźwigania

30.03.17

Pracodawca nie ma możliwości odwołania się od treści zaświadczenia lekarskiego, w którym stwierdzono „przeciwwskazanie do dźwigania ciężarów powyżej norm bhp”. Zapewnienie przestrzegania norm w tym zakresie stanowi jeden z podstawowych obowiązków kadry kierowniczej.

articleImage: Specyfika branży nie zwalnia z przestrzegania norm dźwigania fot. Thinkstock

Stosownie do art. 229 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opieką składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; (2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy oraz (3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Szczegółowym aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067) – dalej r.b.l.p.

Zobacz także: Profilaktyczne badania lekarskie>>

Wszystkie badania profilaktyczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1184), powinny być realizowane przez służbę medycyny pracy (lekarza medycyny pracy) – dalej u.s.m.p., na podstawie pisemnej umowy (art. 12 ust. 1 u.s.m.p.), której podstawowy cel jest taki, aby lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad pracownikami znał specyfikę danego zakładu pracy, która bez wątpienia ma bardzo istotne znaczenie podczas wydawania orzeczeń lekarskich.

Zobacz także: Wyniki badań kontrolnych należy jak najszybciej przekazać pracodawcy>>

Pomimo tego, że przepisy nie dają lekarzowi medycy pracy prawa do określania jakichkolwiek ograniczeń związanych z wykonywaną pracą (rolą lekarza medycyny pracy jest jednoznacznie stwierdzić, czy pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku, czy też nie), to w opisanym przypadku lekarz medycyny pracy nie wprowadził do orzeczenia żadnego zapisu, który uprawniałby pracodawcę do odwołania się od powyższego orzeczenia.
Należy przypomnieć, że nie ma regulacji prawnych, które zwalniałyby pracodawcę podmiotu leczniczego ze stosowania norm dźwigania określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 2016 r. poz. 2057), nawet pomimo szczególnej specyfiki branży medycznej (oddziały ratunkowe, oddziały intensywnej opieki medycznej itp.).

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE