Strona główna » Wiedza » Aktualności » Senat bez poprawek poparł nowelę ws. ochrony przeciwpożarowej

Senat bez poprawek poparł nowelę ws. ochrony przeciwpożarowej

17.05.17

Całość pieniędzy, płaconych obowiązkowo przez zakłady ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową, przekazywana będzie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - stanowi nowela ustawy o ochronie przeciwpożarowej, którą w środę bez poprawek poparł Senat.

articleImage: Senat bez poprawek poparł nowelę ws. ochrony przeciwpożarowej fot. Thinkstock

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 57 senatorów, przeciw było 30, 2 wstrzymało się od głosu. Wcześniej senatorowie nie poprali wniosku mniejszości o odrzucenie noweli. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do przekazywania na cele związane z ochroną przeciwpożarową 10 proc. sumy wpływów, uzyskanych z tytułu ubezpieczenia od ognia. Obecnie połowa tej kwoty jest przekazywana Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, reszta - Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowelizacja stanowi, że wszystkie środki będą trafiały do Komendanta Głównego PSP, który następnie przekaże 50 proc. straży ochotniczej, a 50 proc. na jednostki ochrony pożarowej, czyli m.in. zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminną zawodową straż pożarną, terenową służbę ratowniczą.
Zgodnie z nowelą, minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb rozdziału środków, "mając na względzie zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej".
Wiceminister administracji i spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński, mówił we wtorek w Senacie, że z punktu widzenia resortu oraz rządu najważniejsze jest to, że nowela pozwoli na większą możliwość budowania spójnego systemu ochrony przeciwpożarowej.
"Systemu, za który w skali kraju odpowiada Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Za sprawność tego systemu, za jego potencjał i wydolność na terenach województw czy miast, powiatów odpowiedzialność ponoszą komendanci wojewódzcy, miejscy, powiatowi. Żaden z nich nie miał wpływu na to, jak środki finansowe, o których rozmawiamy, środki z odpisu od zakładów ubezpieczeniowych, będą wydatkowane, na co będą kierowane, jak będą wykorzystywane. Chodzi o to, żeby ten wpływ komendanci uzyskali" - podkreślił Zieliński.
Zieliński wskazał, że połowa z tych środków będzie musiała być obligatoryjnie kierowana przez Komendanta Głównego PSP do jednostek ochotniczych. "Ustawa to rozstrzyga, i nawet gdyby komendant miał inne zdanie, nie mógłby robić inaczej. Będzie tylko inna ścieżka. Myślę, że dająca większą racjonalność i spójność" - dodał Zieliński.
Dodał, że przedstawione w noweli rozwiązania obowiązywały w Polsce w latach 1992–1997.
Nowela wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu. (PAP)

17.05.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE