Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczne - jak powinien wyglądać?

Rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczne - jak powinien wyglądać?

22.01.18

W rozporządzeniu w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy nie ma wzoru rejestru czynników biologicznych szkodliwych w środowisku pracy. Nie ma odpowiedniego załącznika, ale jest opis tego rejestru.

articleImage: Rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczne - jak powinien wyglądać? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika Serwisu BHP:

Jak powinien wyglądać rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczne? Wzór tego dokumentu nie jest określony w odpowiednim rozporządzeniu. Jak prawidłowo wypełnić rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki biologiczne?

Odpowiedź
Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. w art. 222 § 2 k.p. zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestru pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

Minister właściwy do spraw zdrowia został upoważniony do określenia sposobu prowadzenia rejestru prac i pracowników oraz sposobu przechowywania i przekazywania tych rejestrów do podmiotów właściwych do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych.

Prawdopodobnie w pytaniu jest mowa o rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – dalej r.s.c.b. W rozporządzeniu brak jest wzoru rejestru czynników biologicznych (drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji, które mogą być przyczyną: zakażenia, alergii lub zatrucia) szkodliwych w środowisku pracy. Nie ma odpowiedniego załącznika, ale jest opis tego rejestru.

Przepis § 7 ust. 2 r.s.c.b. wymaga, aby pracodawca prowadził rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, zawierający szczególnie informacje dotyczące:
a) liczby pracowników wykonujących prace niebezpieczne;
b) wykazu czynności, podczas których pracownik jest, lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych;
c) imienia, nazwiska, stanowiska oraz telefonu kontaktowego pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby prawidłowo wypełnić rejestr, należy wpisać do niego: liczbę pracowników narażonych na czynniki biologiczne, rodzaj wykonywanych czynności, informację o pracodawcy lub pracowniku upoważnionym do nadzoru.

Rejestr pracowników opisany jest w pkt 14 § 7 r.s.c.b., który zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględniając w szczególności informacje dotyczące:
a) rodzaju wykonywanej pracy,
b) stopnia zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego,
c) awarii i wypadków związanych z narażeniem na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
d) wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia,
e) liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
f) imienia, nazwiska, stanowiska oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników.
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pożar w fabryce stolarki budowanej

  Obrazek do artykułu: Pożar w fabryce stolarki budowanej

  19 zastępów straży pożarnej brało udział w gaszeniu pożaru, który wybuchł w niedzielę rano w zakładzie w Nowej Wsi Rzecznej (Pomorskie) produkującym stolarkę budowalną. Ogień udało się opanować: trwa dogaszanie. Pożar zniszczył dwie z trzech hal... Więcej

 • Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Obrazek do artykułu: Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Odzież odblaskowa służy zwiększeniu naszej widoczności nie tylko w nocy, ale również za dnia i warto jej używać wszędzie tam, gdzie panuje wzmożony ruch pojazdów, a ryzyko potrącenia jest szczególnie wysokie - uważa zarząd firmy Raben, który promuje... Więcej

 • Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  Obrazek do artykułu: Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały 23 lutego umowę na zakup 36 specjalistycznych pojazdów do utrzymania infrastruktury kolejowej. Mają one zapewnić sprawne kursowanie pociągów dzięki szybciej wykonywanym pracom interwencyjnym i naprawie torów. Więcej

 • Nauczycielka chemii oskarżona za wypadek w szkole

  Obrazek do artykułu: Nauczycielka chemii oskarżona za wypadek w szkole

  Zarzut nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo zdrowia uczniów przedstawiła prokuratura w Elblągu nauczycielce ze szkoły podstawowej. Podczas przenoszenia paczek z pomocami naukowymi do pracowni chemicznej jeden z jej uczniów został poparzony... Więcej

 • Kopalnie testują innowacyjne oświetlenie podziemnych kolejek

  Obrazek do artykułu: Kopalnie testują innowacyjne oświetlenie podziemnych kolejek

  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), w której kopalniach jest w sumie ok. 270 km podziemnych kolejek podwieszanych, służących do transportu pracowników i materiałów, wprowadza nowe oświetlenie części takich urządzeń. W efekcie podziemny transport ma być... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE