Strona główna » Wiedza » Opinie prawne » Prowadząc prace impregnacyjne, należy zapewnić odpowiednią wentylację

Prowadząc prace impregnacyjne, należy zapewnić odpowiednią wentylację

28.06.17

Prowadzenie robót impregnacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych wymaga zapewnienia kontroli stężenia substancji i preparatów chemicznych w powietrzu. Wartości tych stężeń w środowisku pracy nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych.

articleImage: Prowadząc prace impregnacyjne, należy zapewnić odpowiednią wentylację fot. Thinkstock

Pierwszym wymogiem, jaki muszą spełniać kandydaci na impregnatorów jest dopuszczenie przez lekarza medycyny pracy do wykonywania takich prac. Skierowania do lekarza powinien wystawić pracodawca, określając, z jakimi substancjami impregnacyjnymi pracownicy będą mieli do czynienia. Podstawowym przeciwwskazaniem jest podatność na uczulenia na środki chemiczne. Potwierdzeniem dopuszczenia do wykonywania prac jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami impregnacyjnymi i odgrzybieniowymi, które powinno być przechowywane w aktach personalnych pracownika. Mimo dopuszczenia przez lekarza, jeżeli podczas pracy u pracowników pojawią się objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane środki impregnacyjne, należy natychmiast odsunąć ich od kontaktu z tymi środkami.

Zobacz także: W skierowaniu na badania należy wskazać czynniki szkodliwe występujące na stanowisku pracy>>

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być prowadzone po wcześniejszym zapoznaniu się i następnie przestrzeganiu instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych robót.
Przygotowanie impregnatów i prowadzenie robót impregnacyjnych powinno odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem.
Pomieszczenia zamknięte powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną i w miarę potrzeby w wentylację mechaniczną. Prowadzenie robót impregnacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych powinno mieć zapewnioną kontrolę stężenia substancji i preparatów chemicznych w powietrzu. Wartości tych stężeń w środowisku pracy nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone poręczami przed wejściem osób postronnych. Miejsca i pomieszczenia służące do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy dostosowany do rodzaju impregnatu.

Zobacz także: NDS po nowemu>>

Jeżeli do impregnacji używane są środki olejowe, w celu rozrzedzenia należy je podgrzewać na słabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w beczkach z wykręconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika. W czasie podgrzewania należy chronić olej przed opadami atmosferycznymi i nie można przekroczyć temperatury zapłonu tego środka. Roztwory wodne soli (stosowane jako środki odgrzybieniowe) oraz płyny oleiste można podgrzewać na otwartym ogniu w odległości nie mniejszej niż 10 m od obiektów murowanych i 15 m od obiektów drewnianych. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej może odbywać się wyłącznie w specjalnie do tego celu przeznaczonych naczyniach. Osoby wykonujące roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do występujących zagrożeń. Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej impregnatem, a podgrzewany impregnat może być pobierany wyłącznie po zgaszeniu otwartego ognia.

Zobacz także: Jakie wymagania powinien spełniać magazyn środków chemicznych?>>

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE