Strona główna » Wiedza » Aktualności » Prezes WUG uzna kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

Prezes WUG uzna kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

12.06.17

24 czerwca br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z 25.05.2017 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 1124).

articleImage: Prezes WUG uzna kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych fot. Thinkstock

Na podstawie powołanego rozporządzenia Prezes Wyższego Urzędu Górniczego został upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8.11.2007 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 1612), które utraciło moc obowiązywania 1.01.2017 r.

Jarosław Zasada 12.06.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE