Strona główna » Wiedza » Opinie prawne » Pracodawca ustali instrukcję magazynowania wewnątrzzakładowego

Pracodawca ustali instrukcję magazynowania wewnątrzzakładowego

10.05.17

Wytyczne dotyczące wysokości składowania palet na terenie magazynu pracodawca powinien umieścić w instrukcji. Wartość ta może być wskazana przez producenta w dokumentacji technicznej palety, w której z reguły określone są parametry techniczne i wytrzymałościowe pojedynczej palety. Jeżeli wysokości składowania palet nie określił ich producent, dokonuje tego pracodawca, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników.

articleImage: Pracodawca ustali instrukcję magazynowania wewnątrzzakładowego fot. Thinkstock

Obowiązek opracowania instrukcji magazynowania w magazynie przewiduje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) – dalej r.b.h.p.
Zgodnie z § 68 ust. 1 r.b.h.p., materiały i inne przedmioty powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych. Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów. Jak wynika, z § 68 ust. 1 r.b.h.p. ww. wymagania dotyczyć mają wszystkich rodzajów materiałów i przedmiotów, w tym palet. W myśl § 68 ust. 2 r.b.h.p. przy składowaniu materiałów należy:
1) określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,
2) zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.),
3) zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie,
4) wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.
Określenia dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsca, sposobu i dopuszczalnej wysokości składowania pracodawca może dokonać w dokumencie wewnątrzzakładowym, tj. instrukcji magazynowania wewnątrzzakładowego.
Przy magazynowaniu wewnątrzzakładowym pewnych rodzajów materiałów należy pamiętać, iż zgodnie z § 71 r.b.h.p. materiały, w tym przedmioty, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania powinny być ustawiane lub układane stabilnie, z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości, tak, aby zapobiec ich wywróceniu się lub spadnięciu.

Zobacz także: Czy instrukcja stanowiskowa jest tożsama z instrukcją bhp?>>

Zobacz także: Instruktaż stanowiskowy dla pracownika magazynu materiałów niebezpiecznych>>

Dowiedz się więcej z książki
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w firmie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE