Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Prace konserwacyjne należy prowadzić poza strefą niebezpieczną maszyny

Prace konserwacyjne należy prowadzić poza strefą niebezpieczną maszyny

21.04.17

Wykonywanie prac konserwacyjnych powinno być możliwe podczas postoju maszyny. Jeżeli jest to niemożliwe, w celu wykonania tych prac stosuje się odpowiednie środki ochronne albo prace te wykonuje się poza strefami niebezpiecznymi.

articleImage: Prace konserwacyjne należy prowadzić poza strefą niebezpieczną maszyny fot. Thinkstock

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.) maszyny wyposaża się w:
1) łatwo rozpoznawalne urządzenia służące do odłączania od źródeł energii; ponowne przyłączenie maszyny do źródeł energii nie może stanowić zagrożenia dla pracowników;
2) znaki ostrzegawcze i oznakowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.
Powinny być zastosowane rozwiązania zapewniające bezpieczny dostęp i przebywanie pracowników w obszarach produkcyjnych oraz strefach ustawiania i konserwowania maszyn.
Zgodnie z § 51 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.) maszyna powinna być wyposażona w łatwo rozpoznawalne urządzenia odłączające ją od wszystkich źródeł energii, przy czym w urządzeniu należy uwzględnić funkcję zablokowania go, jeżeli ponowne podłączenie zasilania energią mogłoby zagrażać osobom.
W przypadku maszyny zasilanej energią elektryczną za wystarczające odłączenie maszyny od źródła energii uznaje się wyjęcie wtyczki, pod warunkiem że operator jest w stanie sprawdzić z każdego dostępnego mu miejsca, że wtyczka została wyjęta.
Po odłączeniu od źródła zasilania należy zapewnić możliwość rozładowania, w normalny sposób, energii pozostającej lub zmagazynowanej w obwodach maszyny, bez stwarzania zagrożenia dla osób.
W uzasadnionych przypadkach, pomimo odłączenia zasilania energią, niektóre obwody mogą pozostać podłączone do swoich źródeł energii, między innymi po to, aby utrzymać położenie określonych części, zachować informacje, oświetlić wnętrza. W takim przypadku należy podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorowi.

Zobacz także: Oznakowanie osłon przy maszynach barwami>>

Szczegółowe wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy: PN-EN 692:2007 norma wycofana zastąpiona przez PN-EN 692 A1:2009 Obrabiarki - Prasy mechaniczne - Bezpieczeństwo. Gdzie określono techniczne wymagania bezpieczeństwa i środki ochronne pras mechanicznych przeznaczonych do obróbki na zimno metalu lub materiału składającego się częściowo z metalu, jak również do obróbki innych materiałów (jak tektura, tworzywa sztuczne, guma lub skóra) oraz proszku metalowego, które powinny być stosowane przez konstruktorów, producentów i dostawców. Określone wymagania uwzględniają użytkowanie pras mechanicznych zgodnie z przeznaczeniem, jak również ze zintegrowaną automatyczną linią produkcyjną, gdzie zagrożenie jest porównywalne z tym jakie występuje gdy maszyny te pracują oddzielnie. Określono dostęp do pras mechanicznych ze wszystkich stron, omawiając zagrożenia oraz ustalono środki ochronne dla operatora oraz innych zagrożonych osób. Wycofano prasy mechaniczne ze sprzęgłami uniemożliwiającymi przerywanie ruchu suwaka.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
40 lat Kodeksu pracy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Roman Majer 21.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE