Strona główna » Wiedza » Aktualności » Pogorszenie wzroku uzasadnia wcześniejsze badania okresowe

Pogorszenie wzroku uzasadnia wcześniejsze badania okresowe

02.03.12

W przypadku zgłoszenia przez pracownika istotnego pogorszenia wzroku, pracodawca może, a nawet powinien wydać skierowanie na badania profilaktyczne.

articleImage: Pogorszenie wzroku uzasadnia wcześniejsze badania okresowe fot. Thinkstock

Skierowanie wystawia się w trybie § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) - dalej r.b.l.p., o ile – jest to warunek konieczny – pracownik zgłosił niemożność wykonywania dotychczasowej pracy.
W przypadku, gdyby jedyną intencją pracownika było uzyskanie skierowania na badania profilaktyczne np. w celu otrzymania refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze, a co za tym idzie pracownik nie zgłosiłby niemożność wykonywania dotychczasowej pracy, wówczas pracodawca nie miałby podstawy do wystawienia takiego skierowania.
Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opieką składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i inny pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; (2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy oraz (3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.
Profilaktyczna opieka lekarska obejmuje ponadto inne badania, przeprowadzane w określonych przypadkach na podstawie § 6 r.b.l.p. Zgodnie z § 6 pkt 1 r.b.l.p. należą do nich m.in. sytuacje, w których:
1) pracownik zgłasza pracodawcy niemożność wykonywania dotychczasowej pracy i wnioskuje o przeniesienie go na inne stanowisko pracy, ze względu na podejrzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na jego zdrowie (zgodnie z art. 55 § 1 k.p.),
2) u pracownika występują objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej (zgodnie z art. 230 § 1 k.p.),
3) pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów, wnosi o przeprowadzenie badań mających na celu stwierdzenie niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy (zgodnie art. 231 k.p.).
W każdym z wymienionych przypadków istotnym jest, że skierowanie na przeprowadzenie badań pracodawca wydaje po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy.
Z opisanego przypadku nie wynika jednoznacznie, czy pracownik zgłosił niemożność wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, czy może chce po prostu uzyskać skierowanie na badania profilaktyczne np. w celu otrzymania refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze.
Jeżeli jednak niezdolność do pracy nie została zgłoszona przez pracownika, to pracodawca nie ma podstawy do skierowania go na dodatkowe badania.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE