Strona główna » Wiedza » Opinie prawne » Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego

Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego

02.02.17

Mimo że przepisy bhp nie rozróżniają świadczeń powypadkowych dla ubezpieczonych, którzy ulegli wypadkowi przy pracy w ramach stosunku pracy od świadczeń należnych w razie wypadku podczas wykonywania umowy cywilnoprawnej, to jednak rozróżniają tryb przeprowadzania postępowania powypadkowego oraz sporządzania dokumentacji. Dlatego też pracodawca, którego pracownik – wykonujący pracę zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umowy zlecenia – uległ wypadkowi przy pracy, powinien dostosować tryb postępowania powypadkowego do okoliczności zdarzenia.

articleImage: Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego fot. Thinkstock

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.) – dalej u.u.w. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zobacz także: SN: kontuzja sportowa nie jest wypadkiem przy pracy>>

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 6 u.u.w., za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie ustawą z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zobacz także: Procedura postępowania powypadkowego obejmuje m.in. sporządzenie karty wypadku>>

W sytuacji, gdy wypadkowi ulega pracownik – a więc zgodnie z art. 2 k.p. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – postępowanie powypadkowe powinno odbywać się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870).
Jeśli jednak wypadek nastąpił w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, zleceniodawca powinien ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 1618) – dalej r.t.u.z.w.

Zobacz także: Protokół powypadkowy rozstrzyga czy badane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy>>

Dowiedz się więcej z książki
Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE