Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Po 30 dniach choroby pracodawca skieruje pracownika na badania kontrolne

Po 30 dniach choroby pracodawca skieruje pracownika na badania kontrolne

18.03.14

Pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni – niezależnie od tego, jak pracodawca zaewidencjonował tę nieobecność – nie może zostać dopuszczony do pracy bez przedstawienia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

articleImage: Po 30 dniach choroby pracodawca skieruje pracownika na badania kontrolne fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Według art. 229 § 2 k.p. w przypadku niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni, pracodawca powinien go skierować na kontrolne badania lekarskie. Celem powyższych badań jest ustalenie zdolności do dalszego wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
Badania te mają ścisły związek z dokumentem wystawionym przez lekarza, lekarza dentystę, starszego felczera lub felczera, potwierdzającym niezdolność pracownika do pracy, jakim zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 229), jest druk ZUS-ZLA.
Fakt, że pracodawca w wewnętrznej ewidencji potraktował nieobecność pracownika jako usprawiedliwioną, ale – ze względu na przepisy o ubezpieczeniach społecznych – niepłatną, nie zmienia faktu, że jego absencja była związana z niedyspozycją zdrowotną, potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim (zwolnieniem). Skoro zwolnienie opiewało na ponad 30 dni, pracodawca jest obowiązany skierować pracownika na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Zobacz także: Konsekwencje usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy>>

Pracownik natomiast, zgodnie z art. 211 pkt 5 k.p., jest bezwzględnie zobowiązany poddać się tym badaniom. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do zastosowania kary porządkowej, o której mowa w art. 108 k.p. (kara upomnienia, nagany lub pieniężna). Ponadto, uporczywe uchylanie się od obowiązku poddania badaniom profilaktycznym, może stanowić podstawę wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r., I PKN 642/99, OSNAPiUS 2001, nr 20, poz. 619).

Zobacz także: Szef finansuje badania kontrolne i okresowe>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE