Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Piętrowanie palet musi zapewniać bezpieczeństwo transportu

Piętrowanie palet musi zapewniać bezpieczeństwo transportu

03.02.17

Prawidłowe rozmieszczenie ładunku na środku transportowym zapewni bezpieczne warunki przewozu i przeładunku.

articleImage: Piętrowanie palet musi zapewniać bezpieczeństwo transportu fot. Thinkstock

W rozporządzeniach: Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. nie zawarto zakazu przewożenia na środkach transportowych palet spiętrowanych w taki sposób, że na pierwszej palecie z towarem na widłach ustawiona jest druga.

Zobacz także: Czy operator wózka widłowego powinien nosić kamizelkę odblaskową?>>

W celu zapewnienia bezpiecznego transportu palet wskazane byłoby opracowanie instrukcji magazynowania towarów przeznaczonych do transportu, która powinna zawierać wszystkie istotne elementy związane z przechowywaniem towarów na środku transportowym, do których można zaliczyć:
1) opisanie składowanych ładunków;
2) określenie miejsca składowania ładunków na środku transportowym;
3) określenie sposobu składowania;
4) określenie dla palet maksymalnej wysokości składowania na środku transportowym z uwzględnieniem wytrzymałości palety.
5) wskazanie sposobów przemieszczania palet, np. przez określenie rodzaju urządzeń do ich przemieszczania oraz wskazania osób odpowiedzialnych za utrzymanie w sprawności technicznej środków transportowych do przemieszczania palet.
Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednich urządzeń do przemieszczania towarów oraz odpowiednio przeszkolonych pracowników w zakresie bezpiecznego sposobu rozładunku. Urządzenia do przemieszczania towarów to np. wózki podnośnikowe: ręczne, ręczno-elektryczne, elektryczne lub żurawiki.
Należy także wskazać, iż zgodnie z § 64 r.b.h.p. masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu.

Zobacz także: Jaka jest maksymalna wysokość załadunku i przewozu ładunków przy pomocy spalinowego wózka jezdniowego?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP. 

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE