Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Okoliczności wykluczające wykonywanie prac na wysokości

Okoliczności wykluczające wykonywanie prac na wysokości

10.08.17

W związku z tym, że praca na wysokości jest pracą szczególnie niebezpieczną, jej wykonywanie nie zawsze jest dozwolone. Wykonywanie prac na wysokości jest zabronione m.in. przy silnym wietrze, czy podczas wyładowań atmosferycznych.

articleImage: Okoliczności wykluczające wykonywanie prac na wysokości fot. Thinkstock

Wykonywanie prac na wysokości jest zabronione:
1) przy oblodzeniu konstrukcji,
2) przy złym stanie technicznym konstrukcji,
3) przy silnym wietrze o szybkości przekraczającej 10 m/s,
4) przy silnym mrozie (poniżej –15ºC),
5) podczas gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu,
6) podczas burzy i wyładowań atmosferycznych.

Skuteczne śoi (środki ochrony indywidualnej)

Oprócz wiedzy, kiedy nie można pracować na wysokości, pracodawca powinien również pamiętać, że indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości często decyduje o życiu człowieka, powstrzymując jego spadanie z wysokości. Warto zatem zadbać o skuteczność działania tego sprzętu. Skuteczny będzie sprzęt, który jest właściwie dobrany ze względu na specyfikę pracy oraz użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Ważne są również parametry techniczne sprzętu, czyli przykładowo: wytrzymałość, zdolność amortyzacji.

Prawidłowy i zrozumiały instruktaż

Kolejną rzeczą, z której należy sobie zdawać sprawę, jest to, że przed rozpoczęciem prac na wysokości pracownik powinien potwierdzić zrozumienie przekazanych w instruktażu bezpiecznych metod pracy i zagrożeń oraz dokonać oględzin zewnętrznych środków ochrony indywidualnej. Bardzo istotnym zadaniem pracownika jest stosowanie, zgodnie z przeznaczeniem, przydzielonych środków ochrony indywidualnej.

Właściwie przeprowadzone szkolenia w określonym i nieskracanym czasie pracy oraz prawidłowe instruktaże stanowiskowe to początek sukcesu do stworzenia bezpiecznych stanowisk pracy. Szczególnie ważny jest instruktaż stanowiskowy, w trakcie którego pracownicy powinni być zapoznani z: zagrożeniami występującymi podczas pracy na wysokości, sposobami ochrony przed zagrożeniami, metodami bezpiecznego wykonywania pracy, prawidłowym użytkowaniem sprzętu zabezpieczającego pracowników przed upadkiem z wysokości.

Dopasowane instrukcje bhp

Kolejną ważną rzeczą jest zapoznanie pracowników z odpowiednimi instrukcjami bhp. Instrukcja przeznaczona dla pracowników wykonujących prace na wysokości, w szczególności na dachach budynków i w innych obiektach stwarzających zagrożenie upadkiem z wysokości, oraz dla osób sprawujących nad nimi kierownictwo i dozór powinna w szczególności zawierać informacje dotyczące doboru metody prac na wysokości.

Powyżej wskazane informacje, zawarte w instrukcjach bhp, muszą uwzględniać istniejące warunki lokalne, techniczne możliwości realizacji robót oraz pełne bezpieczeństwo pracowników.
Ponadto instrukcja bhp dla pracowników wykonujących prace na wysokości powinna zawierać informacje dotyczące rozpoczęcia pracy na wysokości oraz zapewnienia bezpieczeństwa przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, a także stanu technicznego konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym: ich stabilności i wytrzymałości na przewidywane obciążenie, prawidłowości zamontowanych urządzeń, zabezpieczeń przed nieprzewidywalną zmianą położenia, stanu technicznego stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, aby dojścia do stanowisk roboczych oraz stanowiska robocze nie znajdowały się w zasięgu pracujących maszyn i mechanizmów oraz w bezpośredniej bliskości urządzeń stwarzających niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

źródło: portalbhp.pl

10.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE