Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy

22.07.09
articleImage: Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy fot. Thinkstock
Kto może wykonywać zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy?
Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
1. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł inżyniera pożarnictwa.
2. Osoby wykonujące wyłącznie zadania określone w art. 4 ust. 1 u.o.p.p. powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony ppoż. lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa.
Wymagania wobec osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) - dalej u.o.p.p.
Ustawa przewiduje również uznanie prawa do wykonywania zadań z zakresu ochrony ppoż. wobec osób, które nabyły stosowne kwalifikacje w państwach Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Zapis dot. zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru jest bardzo mało precyzyjny i w znacznym stopniu pokrywa się z obowiązkami wynikającymi z art. 4 u.o.p.p.

Uwagi

W praktyce, zagadnienia ochrony ppoż. w zakładach pracy prowadzą: oficerowie, aspiranci pożarnictwa, absolwenci studiów cywilnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz absolwenci kursów: specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Jerzy Żurek
Abc/Bhp 22.07.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Obrazek do artykułu: Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Gdy poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, a jego zastrzeżenia nie są uwzględniane przez pracodawcę, może odwołać się do sądu pracy z wnioskiem o zmianę treści protokołu powypadkowego. Może również zawiadomić Państwową... Więcej

 • Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  Obrazek do artykułu: Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  O tym, że wypadek przy pracy to dla pracodawcy straty, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wstrzymana praca, zniszczony sprzęt, zwiększona składka na ubezpieczenie wypadkowe, odszkodowanie dla pracownika za uszkodzone przedmioty osobistego użytku – ... Więcej

 • Z biura na kanapę

  Obrazek do artykułu: Z biura na kanapę

  Z badań przeprowadzonych przez WorldatWork wynika, że aż 87% osób wybiera swoje mieszkanie jako lokalizację sprzyjającą pracy zdalnej. W domu czujemy się szczęśliwsi, pracujemy lepiej i efektywniej. Dowodzi tego również najnowszy raport Instytutu... Więcej

 • Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  Obrazek do artykułu: Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  5 lipca wejdzie w życie ustawa z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1169). Więcej

 • "Sądowy" protokół powypadkowy należy podpisać

  Obrazek do artykułu:

  Protokół powypadkowy, którego treść określił sąd w toku postępowania sądowego, powinien zostać opatrzony podpisami zarówno członków zespołu powypadkowego, jak i pracodawcy. Z treści protokołu może, a nawet powinno wynikać, że ustalenia zawarte w nim... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE