Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy

22.07.09
articleImage: Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy fot. Thinkstock
Kto może wykonywać zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy?
Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
1. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł inżyniera pożarnictwa.
2. Osoby wykonujące wyłącznie zadania określone w art. 4 ust. 1 u.o.p.p. powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony ppoż. lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa.
Wymagania wobec osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) - dalej u.o.p.p.
Ustawa przewiduje również uznanie prawa do wykonywania zadań z zakresu ochrony ppoż. wobec osób, które nabyły stosowne kwalifikacje w państwach Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Zapis dot. zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru jest bardzo mało precyzyjny i w znacznym stopniu pokrywa się z obowiązkami wynikającymi z art. 4 u.o.p.p.

Uwagi

W praktyce, zagadnienia ochrony ppoż. w zakładach pracy prowadzą: oficerowie, aspiranci pożarnictwa, absolwenci studiów cywilnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz absolwenci kursów: specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Jerzy Żurek
Abc/Bhp 22.07.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Obrazek do artykułu: Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Pracownicy służby bhp dokonujący prawnej kwalifikacji zgłoszonego wypadku, często stają przed wyzwaniem dotyczącym ustalenia rodzaju urazu, jakiego doznał pracownik. Poszkodowany często nie dysponuje żadną dokumentacją medyczną stwierdzającą, jakich... Więcej

 • Pożar w nocnym klubie w Słubicach

  Obrazek do artykułu: Pożar w nocnym klubie w Słubicach

  Jedna osoba została poszkodowana, a 18 ewakuowano w wyniku pożaru w jednym z klubów nocnych w Słubicach w Lubuskiem. Pożar został opanowany – poinformował PAP rzecznik lubuskiej Straży Pożarnej Dariusz Szymura. Więcej

 • Profilaktyczna opieka zdrowotna służby medycyny pracy obejmuje nie tylko pracowników

  Obrazek do artykułu: Profilaktyczna opieka zdrowotna służby medycyny pracy obejmuje nie tylko pracowników

  Zadania służby medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależni od pracodawców,... Więcej

 • GUS: bezpieczeństwo pracy w Polsce bez zmian

  Obrazek do artykułu: GUS: bezpieczeństwo pracy w Polsce bez zmian

  Jak wynika z danych GUS, w 2016 r. było więcej wypadków przy pracy niż rok wcześniej, jednak różnica ta jest stosunkowo niewielka (wzrost o 0,3 p.p. - czyli 264 zdarzenia). Optymistyczną informacją jest spadek liczby wypadków śmiertelnych o prawie 22... Więcej

 • ROP o poprawie bezpieczeństwa pracy

  Obrazek do artykułu: ROP o poprawie bezpieczeństwa pracy

  Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, 21 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, zaprezentowano raport końcowy z realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE