Strona główna » Wiedza » Omówienia orzecznictwa » NSA: specjalista spoza zakładu nie zastąpi służby BHP

NSA: specjalista spoza zakładu nie zastąpi służby BHP

26.03.18

Pracodawca, który zatrudnia ponad 100 pracowników, nie może powierzyć wykonywania zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

articleImage: NSA: specjalista spoza zakładu nie zastąpi służby BHP fot. Thinkstock

Inspektor Pracy nakazał skarżącemu prowadzącemu działalność gospodarczą utworzenie służby BHP poprzez zatrudnienie pracownika służby BHP na podstawie umowy o pracę, ze względu na zatrudnianie w zakładzie pracy więcej niż 100 pracowników. Skarżący w odwołaniu wyjaśnił, iż w jego zakładzie zadania służby BHP wykonuje przedsiębiorca zewnętrzny, który bezpośrednio współpracuje z Głównym Specjalistą BHP.

Okręgowy Inspektor Pracy utrzymał w mocy rozstrzygniecie, zmieniając jedynie terminu wykonania nakazu. Wyjaśnił, iż w przypadku zatrudniania więcej niż 100 pracowników konieczne jest utworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zatrudnienie odpowiedniej osoby (art. 237(11) § 2 k.p.).

Czytaj też: Składka wypadkowa - zmiany od 1 kwietnia 2018 roku >>

Sądy orzekające w sprawie były zgodne co do tego, że zaskarżona decyzja odpowiadała prawu. Wskazały, że zgodnie z art. 237(11) § 1 k.p. pracodawca zatrudniający ponad 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby BHP. Jedynie pracodawca zatrudniający mniejszą liczbę pracowników może powierzyć wykonywanie tych zadań pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub realizować je sam i taki pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy.

MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy>>

Nie ma też podstaw do utożsamienia obowiązku utworzenia w zakładzie pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy z powierzeniem wykonywania tej służby pracownikom lub podmiotom zewnętrznym. Zatem nawet gdy pracodawca zatrudniający powyżej 100 osób nie ma kompetentnych pracowników do wykonywania zadań służby BHP, to i tak jest zobligowany do jej utworzenia i nie ma wyboru pomiędzy utworzeniem służby BHP w zakładzie, a powierzeniem wykonywania zadań z tego zakresu specjalistom spoza zakładu pracy. W przeciwnym wypadku każdy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników, niedysponujący kompetentnym personelem byłby zwolniony z obowiązku utworzenia służby BHP w swoim zakładzie poprzez skorzystanie z możliwości powierzenia wykonywania jej zadań specjalistom spoza zakładu pracy, powodując iż powołany przepis stałby się w rzeczywistości martwy.

Skoro zatem skarżący zatrudniał więcej niż 100 pracowników, powinien utworzyć służbę BHP, a nie zawierać umowę ze specjalistą spoza zakładu pracy. Nie uczyniwszy tego, naraził się na wydanie nakazu, który Sądy oceniły jako zgodny z prawem.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 r., I OSK 361/16
 

Marek Sondej 26.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE