Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowelizacja rozporządzenia ws. świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Nowelizacja rozporządzenia ws. świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

02.07.17

1 lipca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ws. świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

articleImage: Nowelizacja rozporządzenia ws. świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR fot. Thinkstock

Po zmianie, przepis § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 15.02.2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz.U. z 2017 r. poz. 695) stanowi, iż świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wystawia się dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT oraz pojazdu MEMU.
Według nowo dodanego § 8a, dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy lub dopuszczonych do ruchu przed dniem 1 kwietnia 2018 r., dopuszczonych jako pojazd OX, wystawia się świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów dopuszczonych jako pojazd OX określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT i pojazdu MEMU oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym nowelizacją.
W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów OX oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR i ich wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego zachowują swoją ważność.

Jarosław Zasada 02.07.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE