Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowe zasady BHP w podziemnych zakładach górniczych

Nowe zasady BHP w podziemnych zakładach górniczych

12.06.17

1 lipca br. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Energii z 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. poz. 1118).

articleImage: Nowe zasady BHP w podziemnych zakładach górniczych fot. Thinkstock

Zakres regulacji nowego rozporządzenia jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: bezpieczeństwo i higienę pracy, w tym ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego oraz stosowanie niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko, bezpieczeństwo pożarowe, ochronę środowiska oraz zagadnienia związane z obiektami, maszynami i urządzeniami zakładu górniczego.
Bezpieczeństwu i higienie pracy oraz bezpieczeństwu pożarowemu poświęcono przepisy działu II rozporządzenia. Dotyczą one m.in. obowiązków osób kierownictwa i dozoru ruchu, prowadzenia dokumentacji ruchu zakładu górniczego oraz ich wyposażenia. Przepisy szczególne dotyczą robót wiertniczych, szybów i szybików, systemów wybierania, wyrobisk korytarzowych i ich obudowy oraz podsadzania wyrobisk i wykorzystania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych. Warunków pracy, ochrony zdrowia osób zatrudnionych w zakładach górniczych (w szczególności narażonych na szkodliwe dla zdrowia pyły) oraz pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych dotyczą przepisy działu III rozporządzenia.
Omawiane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. poz. 1169 ze zm.).

Jarosław Zasada 12.06.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Obrazek do artykułu: Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Gdy poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, a jego zastrzeżenia nie są uwzględniane przez pracodawcę, może odwołać się do sądu pracy z wnioskiem o zmianę treści protokołu powypadkowego. Może również zawiadomić Państwową... Więcej

 • Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  Obrazek do artykułu: Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  O tym, że wypadek przy pracy to dla pracodawcy straty, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wstrzymana praca, zniszczony sprzęt, zwiększona składka na ubezpieczenie wypadkowe, odszkodowanie dla pracownika za uszkodzone przedmioty osobistego użytku – ... Więcej

 • Z biura na kanapę

  Obrazek do artykułu: Z biura na kanapę

  Z badań przeprowadzonych przez WorldatWork wynika, że aż 87% osób wybiera swoje mieszkanie jako lokalizację sprzyjającą pracy zdalnej. W domu czujemy się szczęśliwsi, pracujemy lepiej i efektywniej. Dowodzi tego również najnowszy raport Instytutu... Więcej

 • Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  Obrazek do artykułu: Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  5 lipca wejdzie w życie ustawa z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1169). Więcej

 • "Sądowy" protokół powypadkowy należy podpisać

  Obrazek do artykułu:

  Protokół powypadkowy, którego treść określił sąd w toku postępowania sądowego, powinien zostać opatrzony podpisami zarówno członków zespołu powypadkowego, jak i pracodawcy. Z treści protokołu może, a nawet powinno wynikać, że ustalenia zawarte w nim... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE