Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowe rozporządzenie ws. rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej

Nowe rozporządzenie ws. rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej

05.07.17

Sposób i tryb rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej określa nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

articleImage: Nowe rozporządzenie ws. rozdziału środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej fot. Thinkstock

Zgodnie z § 2 rozporządzenia z 30.06.2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1317), komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału środków finansowych pochodzących z: 1) opłat za szkolenie strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8 ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) – dalej u.o.p., członków ochotniczej straży pożarnej, o której mowa w art. 32 ust. 4 u.o.p., prowadzone odpłatnie przez Państwową Straż Pożarną; 2) wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń między ochotnicze straże pożarne i jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1-5 i 8 u.o.p., na podstawie złożonych wniosków.
Wnioski o przyznanie środków finansowych jednostki ochrony przeciwpożarowej składają do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
Do wniosku o przyznanie środków finansowych jednostka ochrony przeciwpożarowej dołącza opinię właściwego terytorialnie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Wnioski o przyznanie środków finansowych, sporządzone przez komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, wymagają opinii właściwych terytorialnie komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej. Wnioski o przyznanie środków finansowych składają bezpośrednio do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:
1) komendanci wojewódzcy;
2) dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego;
3) dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa;
4) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej.
Wnioski jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nie wymagają dołączenia opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Rozdziału środków finansowych dokonuje się zgodnie z planem wydatków na dany rok.
Omawiane rozporządzenie weszło w życie 5 lipca 2017 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.06.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 564 ze zm.).

Jarosław Zasada 05.07.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Dz.U.
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE