Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowe NDS pyłów drewna?

Nowe NDS pyłów drewna?

21.01.16

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

articleImage: Nowe NDS pyłów drewna? fot. Thinkstock

Projekt przewiduje zmianę załącznika nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” w części B „Pyły” lp. 13 w brzmieniu:
Pyły drewna: a) pyły drewna – frakcja wdychalna (1) – najwyższe dopuszczalne stężenie: 4 mg/m3; b) pyły drewna buku i dębu – frakcja wdychalna (1)(5) – najwyższe dopuszczalne stężenie: 2 mg /m3, gdzie: przywołana w odnośniku 1 frakcja wdychalna oznacza frakcję aerozolu wnikającą przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia, a z odnośnika 5 wynika, że wartość tego NDS dotyczy również pyłów mieszanych zawierających pyły buku i dębu.
Zmiana przepisów ma być odpowiedzią na szereg problemów, które zgłaszane były w ostatnim czasie przez stowarzyszenia przemysłu drzewnego i producentów płyt drewnopochodnych. Uwzględnia ona ponadto wyniki dodatkowej analizy przeprowadzonej z udziałem m.in. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
Rozporządzenie zmieniające miałoby wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Jarosław Zasada 21.01.16
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: legislacja.rcl.gov.pl
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE