Strona główna » Wiedza » Opinie prawne » Minimalne strefy zagrożenia wybuchem na stacjach paliw płynnych

Minimalne strefy zagrożenia wybuchem na stacjach paliw płynnych

23.12.14

Podstawowym warunkiem eksploatacji baz i stacji paliw jest prawidłowe wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem. Wpływa to nie tylko na bezpieczeństwo pracowników i innych osób znajdujących się w pobliżu stacji, lecz także na środowisko naturalne.

articleImage: Minimalne strefy zagrożenia wybuchem na stacjach paliw płynnych fot. Thinkstock

Minimalne wymiary stref zagrożenia wybuchem dla urządzeń technologicznych przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych I i II klasy określono w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).
1) pompa ustawiona na otwartej przestrzeni lub pod zadaszeniem:
a) strefa 1 – 1,5 m w poziomie od dławicy pompy i połączeń kołnierzowych – 1 m w górę oraz w dół do ziemi,
b) strefa 2 – 1,5 m w poziomie od strefy 1, do wysokości 0,5 m nad powierzchnią ziemi;
2) studzienka, w której znajdują się armatura, rurociągi lub inne urządzenia o połączeniach kołnierzowych, strefa 1 – wewnątrz studzienki;
3) komora czyszczaka:
a) strefa 1 – w promieniu 1,5 m od głowicy komory czyszczaka,
b) strefa 2 – 1,5 m od strefy 1, do wysokości 0,5 m nad powierzchnią ziemi;
4) połączenia kołnierzowe armatury i rurociągów, strefa 2 – 1 m w górę, 1,5 m w poziomie i do ziemi;
5) studzienka zlewowa, strefa 2 – w promieniu 1 m od osi przewodu spustowego;
6) odmierzacz paliw:
a) strefa 1 – wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim,
b) strefa 2 – wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa;
7) zbiornik podziemny, strefa 2 – w promieniu 1,5 m od wlotu przewodu oddechowego (odpowietrzenia);
8) zbiornik naziemny o osi głównej poziomej, strefa 2 – w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego;
9) cysterna drogowa lub kolejowa, w której właz w czasie spustu produktu jest otwarty, strefa 2 – 1,5 m od włazu i płaszczacysterny i w dół do ziemi;
10) cysterna drogowa na placach postojowych, strefa 2 – 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi;
11) cysterna kolejowa na torach ładunkowych przed nalewnią bramową, strefa 2 – 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi;
12) cysterna kolejowa na torach zdawczo-odbiorczych lub odstawczych, strefa 2 – 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi;
13) nalewak kolejowy i samochodowy:
a) strefa 1 – w promieniu 2 m od włazu cysterny lub zaworu oddechowego,
b) strefa 2 – 2 m od strefy 1 i w dół do ziemi;
14) nalewak beczkowy:
a) strefa 1 – w promieniu 0,5 m od otworu wlewowego,
b) strefa 2 – 1 m od strefy 1;
15) zbiornik z dachem stałym w obwałowaniu lub ze ścianą osłonową:
a) strefa 1 – w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego,
b) strefa 2 – 2 m od strefy 1 i płaszcza zbiornika oraz wewnątrz obwałowania;
16) zbiornik z dachem stałym otoczony ścianą osłonową:
a) strefa 1 – w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego,
17) strefa 2 – 2 m od strefy 1 oraz między płaszczem zbiornika a ścianą osłonową; zbiornik z dachem pływającym w obwałowaniu:
a) strefa 1 – wewnątrz zbiornika nad dachem pływającym do obrzeża zbiornika,
b) strefa 2 – 1,5 m od strefy 1 i od płaszcza zbiornika oraz wewnątrz obwałowania;
18) zbiornik z dachem pływającym otoczony ścianą osłonową:
a) strefa 1 – nad dachem zbiornika do obrzeża zbiornika,
b) strefa 2 – 1,5 m od strefy 1 i od płaszcza zbiornika oraz między zbiornikiem i ścianą osłonową;
19) kanał otwarty lub przykryty płytami ażurowymi instalacji z produktami naftowymi I i II klasy z połączeniami kołnierzowymi, strefa 1 – wewnątrz kanału;
20) zbiornik retencyjno-osadowy (podziemny, otwarty), strefa 1 – wewnątrz zbiornika;
21) komora dopływowo-rozrządowa (podziemna, otwarta), strefa 1 – wewnątrz komory;
22) pompownia ścieków przemysłowo-opadowych z pompami zatopionymi (podziemna, otwarta):
a) strefa 1 – 1 m nad powierzchnią cieczy,
b) b) strefa 2 – 1 m od strefy 1;
23) separator zawiesiny (podziemny, otwarty), strefa 1 – wewnątrz studzienki;
24) separator falisto-płytowy (podziemny, przykryty balami drewnianymi), strefa 1 – wewnątrz studzienki;
25) pompownia z pompami zatapianymi odolejaczy (podziemna, przykryta płytą żelbetową z otworami montażowymi i włazowymi):
a) strefa 1 – wewnątrz pompowni,
b) strefa 2 – 2 m od krawędzi otworów: montażowego i włazowego na wysokości 0,5 m nad powierzchnią ziemi;
26) odolejacz koalescencyjno-adsorbcyjny (podziemny, przykryty płytą stalową z otworami), strefa 1 – wewnątrz odolejacza;
27) komora zbiornika slopów (zbiornik stalowy w wannie żelbetowej), strefa 1 – wewnątrz zbiornika;
28) pompownia slopów na tacy, strefa 2 – 1,5 m w górę i w poziomie od pompy i połączeń kołnierzowych i w dół do ziemi.

Przejdź do strony artykułu: « »
Roman Majer 23.12.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE