Minimalne strefy zagrożenia wybuchem na stacjach paliw płynnych

Podstawowym warunkiem eksploatacji baz i stacji paliw jest prawidłowe wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem. Wpływa to nie tylko na bezpieczeństwo pracowników i innych osób znajdujących się w pobliżu stacji, lecz także na środowisko naturalne.

articleImage: Minimalne strefy zagrożenia wybuchem na stacjach paliw płynnych fot. Thinkstock

Minimalne wymiary stref zagrożenia wybuchem dla urządzeń technologicznych przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych I i II klasy określono w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.).
1. Pompa ustawiona na otwartej przestrzeni lub pod zadaszeniem:
a) strefa 1: 1,5 m w poziomie od dławicy pompy i połączeń kołnierzowych - 1 m w górę oraz w dół do ziemi;
b) strefa 2: 1,5 m w poziomie od strefy 1, do wysokości 0,5 m nad powierzchnią ziemi;
2. Studzienka, w której znajdują się armatura, rurociągi lub inne urządzenia o połączeniach kołnierzowych:
a) strefa 1: wewnątrz studzienki;
3. Studzienka zlewowa:
a) strefa 2: w promieniu 1 m od osi przewodu spustowego;
4. Odmierzacz paliw:
a) strefa 1: wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim;
b) strefa 2: wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa;
5. Zbiornik podziemny:
a) strefa 2: w promieniu 1,5 m od wlotu przewodu oddechowego (odpowietrzenia);
6. Zbiornik naziemny o osi głównej poziomej:
a) strefa 2: w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego;
7. Cysterna drogowa lub kolejowa, w której właz w czasie spustu produktu jest otwarty:
a) strefa 2: 1,5 m od włazu i płaszcza cysterny i w dół do ziemi;
8. Cysterna drogowa na placach postojowych:
a) strefa 2: 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi;
9. Nalewak beczkowy:
a) strefa 1: w promieniu 0,5 m od otworu wlewowego;
b) strefa 2: 1 m od strefy 1;
10. Zbiornik z dachem stałym w obwałowaniu lub ze ścianą osłonową:
a) strefa 1: w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego;
b) strefa 2: 2 m od strefy 1 i płaszcza zbiornika oraz wewnątrz obwałowania;
11. Zbiornik z dachem stałym otoczony ścianą osłonową:
a) strefa 1: w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego,
b) strefa 2: 2 m od strefy 1 oraz między płaszczem zbiornika a ścianą osłonową;
12. Zbiornik z dachem pływającym w obwałowaniu:
a) strefa 1: wewnątrz zbiornika nad dachem pływającym do obrzeża zbiornika;
b) strefa 2: 1,5 m od strefy 1 i od płaszcza zbiornika oraz wewnątrz obwałowania;
13. Zbiornik z dachem pływającym otoczony ścianą osłonową:
a) strefa 1: nad dachem zbiornika do obrzeża zbiornika;
b) strefa 2: 1,5 m od strefy 1 i od płaszcza zbiornika oraz między zbiornikiem i ścianą osłonową;
14. Zbiornik retencyjno-osadowy (podziemny, otwarty),
a) strefa 1: wewnątrz zbiornika;
15. Komora dopływowo-rozrządowa (podziemna, otwarta),
a) strefa 1: wewnątrz komory;
16. Pompownia ścieków przemysłowo-opadowych z pompami zatopionymi (podziemna, otwarta):
a) strefa 1: 1 m nad powierzchnią cieczy;
b) strefa 2: 1 m od strefy 1.
Dla wybranych urządzeń technologicznych przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji gazu płynnego ustala się następujące minimalne strefy zagrożenia wybuchem (1 i 2):
1. Zbiorniki naziemne, podziemne lub przysypane o pojemności do 10 m3:
a) strefa 2: w promieniu 1,5 m od wszystkich króćców zbiornika;
2. Zbiorniki o pojemności powyżej 10 m3 do 110 m3:
a) dla zbiorników naziemnych, strefa 2: 3 m od ścianki zbiornika;
b) dla zbiorników podziemnych i przysypanych, strefa 2: w promieniu 1,5 m od króćców zbiornika;
3. Zbiorniki o pojemności powyżej 110 m3 do 500 m3:
a) dla zbiorników naziemnych, strefa 2: 4 m od ścianki zbiornika;
b) dla zbiorników podziemnych i przysypanych, strefa 2: w promieniu 2 m od króćców zbiornika;
4. Zbiorniki o pojemności powyżej 500 m3:
a) dla zbiorników naziemnych, strefa 2: 5 m od ścianki zbiornika;
b) dla zbiorników podziemnych i przysypanych, strefa 2: w promieniu 3 m od króćców zbiornika;
5. Stanowiska przeładunkowe cystern kolejowych i drogowych:
a) strefa 2: w promieniu 1,5 m od przyłącza napełniania lub opróżnienia cysterny;
6. Rozlewnia gazu płynnego:
a) strefa 1: w promieniu 1,5 m od głowic napełniania butli;
b) strefa 2: w całym pomieszczeniu napełniania butli;
7. Pompownie i sprężarkownie gazu płynnego:
a) strefa 2: wewnątrz pompowni i sprężarkowni oraz 2 m w poziomie na zewnątrz;
8. Magazyn butli:
a) strefa 2: wewnątrz pomieszczenia magazynu oraz 2 m na zewnątrz od otworów drzwiowych i wentylacyjnych, w poziomie i w dół do ziemi;
9. Magazyn butli na placu otwartym lub pod zadaszeniem:
a) strefa 2:
- dla magazynu o masie gazu do 440 kg - 1 m od jego obrysu,
- dla magazynu o masie gazu powyżej 440 kg do 5.500 kg - 3 m od jego obrysu,
- dla magazynu o masie gazu powyżej 5.500 kg do 25.000 kg - 5 m od jego obrysu,
- dla magazynu o masie gazu powyżej 25.000 kg do 150.000 kg - 10 m od jego obrysu,
- dla magazynu o masie gazu powyżej 150.000 kg - 15 m od jego obrysu;
10. Odmierzacz gazu płynnego:
a) strefa 1: wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim;
b) strefa 2: wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa.

Roman Majer 07.03.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter BHP

Wyświetlanie listy artykułów

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - BHP

Polecane lektury

Polecamy: