Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Kto może zobowiązać pracodawcę do sporządzenia protokołu powypadkowego?

Kto może zobowiązać pracodawcę do sporządzenia protokołu powypadkowego?

28.04.17

Jeśli pracodawca odmawia podjęcia czynności w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracownika i zleceniobiorcy, poszkodowany może złożyć skargę do Państwowej inspekcji Pracy. 

articleImage: Kto może zobowiązać pracodawcę do sporządzenia protokołu powypadkowego? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Stosownie do art. 234 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
Jeżeli pracodawca nie realizuje powyższych obowiązków, zarówno pracownik, jak i osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, która jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Przy spełnieniu określonych prawem przesłanek, postępowanie pracodawcy może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową lub wykroczenie. Stosownie bowiem do art. 221 ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.), kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. 

Ponadto zgodnie z art. 283 § 1 k.p., kto, będąc odpowiedzialnym za stan bhp albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bhp, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł. Tej samej karze podlega kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób (art. 283 § 2 pkt 6 k.p.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Anna Sokołowska 28.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE