Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie są bezpieczne odległości od niebezpiecznych elementów maszyn?

Jakie są bezpieczne odległości od niebezpiecznych elementów maszyn?

26.06.18

Wytyczne odnośnie bezpiecznych odległości od niebezpiecznych elementów maszyn i urządzeń zostały wskazane w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

articleImage: Jakie są bezpieczne odległości od niebezpiecznych elementów maszyn? fot. Thinkstock

Zgodnie z § 47 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej r.o.b.h.p.) do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.

Zgodnie z § 47 ust. 3 r.o.b.h.p. przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE