Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie powinno być zabezpieczenie przeciwpożarowe rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia?

Jakie powinno być zabezpieczenie przeciwpożarowe rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia?

28.07.10

Jakie powinno być zabezpieczenie przeciwpożarowe rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia? Czy w tych obiektach wymagane są gaśnice?

articleImage: Jakie powinno być zabezpieczenie przeciwpożarowe rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Rozdzielnie niskiego i wysokiego napięcia należy traktować jako osobną strefę pożarowa i w związku z tym konieczne jest spełnienie wymagań dotyczących oddzielenia ppoż. Należy wyposażyć te obiekty w zalecane gaśnice śniegowe i proszkowe, których liczba i wielkość zależy od wielkości obiektu.
Zgodnie z § 212 ust. 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.
Strefę pożarową stanowi budynek lub jego część oddzielona od innych budynków bądź innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego.
Elementy te muszą mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej. Dotyczy to m.in.:
• ścian,
• stropów,
• drzwi ppoż.,
• innych zamknięć ppoż.
Z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) - dalej r.o.ppoż. nie wynika, aby rozdzielnia niskiego i wysokiego napięcia musiała być wyposażona w:
• stałe urządzenia gaśnicze,
• system sygnalizacji pożarowej,
• dźwiękowy system ostrzegawczy.
Natomiast zgodnie z § 32 r.o.ppoż. obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
• zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
• produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
• zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.
Zgodnie z § 33 r.o.ppoż. gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone:
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
a) przy wejściach do budynków,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Roman Majer 28.07.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pracodawca ma obowiązek łagodzenia skutków monotonii pracy

  Obrazek do artykułu: Pracodawca ma obowiązek łagodzenia skutków monotonii pracy

  Zmniejszenie uciążliwości pracy jest najefektywniejsze w momencie projektowania stanowisk pracy. Można wówczas odpowiednio dobrać maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy, a także metody produkcji i dostosować je do potrzeb i... Więcej

 • Połowa zwolnień lekarskich jest podyktowana stresem

  Obrazek do artykułu: Połowa zwolnień lekarskich jest podyktowana stresem

  Spada liczba wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych. Mniej też osób im ulega. Coraz większe znaczenie mają natomiast zagrożenia psychospołeczne w pracy, które powodują nadmierny stres – informuje inspekcja pracy, a pisze o tym "Puls Biznesu". Więcej

 • Zmiana rozporządzenia ws. wymagań dla wyposażenia morskiego

  Obrazek do artykułu: Zmiana rozporządzenia ws. wymagań dla wyposażenia morskiego

  30 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. poz. 1385 z późn. zm.). Więcej

 • Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Obrazek do artykułu: Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Orzeczenie lekarskie dotyczące rozpoznania choroby zawodowej ma charakter kwalifikowanej opinii biegłego i stanowi zasadniczy dowód w sprawie, bez którego organ sanitarny nie może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy... Więcej

 • 10 zasad wyboru odzieży ochronnej

  Obrazek do artykułu: 10 zasad wyboru odzieży ochronnej

  W „Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“ w centrum uwagi jest ochro-na pracy, a tym samym pytanie, w jaki sposób ochronić pracownika przed zagrożeniami istnieją-cymi na jego stanowisku pracy? Noszenie odzieży ochronnej to sposób... Więcej

 • Cezary Bochenko IP: 90.156.* 06-07-2012
  Dlaczego w tytule jest mowa oraz w pierwszym zdaniu jest mowa o rozdzielniach niskiego i wysokiego napięcia ( w ogóle!), a nstępnie przywoluje sie przepis mówiący o "rozdzielniach elektrycznych, zasilająccyych niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia". To nie to samo! W związku z tym czy artykuł odnosi się do wszystkich rozdzielni czy tylko do tej konkretnej grupy? w przepisach ppoż to bardzo istotne.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE