Strona główna » Wiedza » Opinie prawne » Jaka minimalna temperatura na terenie magazynu?

Jaka minimalna temperatura na terenie magazynu?

20.01.15

Czynniki środowiska pracy w istotny sposób wpływają na stan zdrowia pracowników. Jednym z nich jest temperatura. Jaka powinna być jej wysokość w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w magazynie?

articleImage: Jaka minimalna temperatura na terenie magazynu? fot. Thinkstock

Wartość minimalnej temperatury w miejscu pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p.
Zgodnie z § 30 r.b.h.p. w pomieszczeniach pracy pracodawca powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C (287 K), chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).
Niejeden pracodawca zada pytanie, czy magazyn należy traktować jako pomieszczenie pracy. Zgodnie z § 2 r.b.h.p. przez pomieszczenie pracy należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest dłuższy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter inny niż dorywczy bądź praca nie polega tylko na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku.

Zobacz także: Jaka temperatura powietrza powinna panować w klimatyzowanym pomieszczeniu do odpoczynku czy biurze?>>

Analizując powyższą definicję wydaje się jak najbardziej zasadne traktować magazyn jako pomieszczenie pracy. Pracownicy magazynowi najczęściej przebywają na terenie pomieszczeń magazynowych w ciągu jednej zmiany roboczej dłużej niż 2 godziny. W związku z powyższym, temperatura na terenie magazynu powinna wynosić co najmniej 14°C.
Warto też zauważyć, że § 134 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t.b. ustala temperaturę w pomieszczeniach magazynowych. Różnica między temperaturami wskazanymi w r.b.h.p. i r.w.t.b. polega na tym, że wartość wskazana w r.w.t.b. (12°C) stanowi jedynie temperaturę obliczeniową dla ogrzewanych pomieszczeń w zakresie projektowania instalacji grzewczych i centralnego ogrzewania i na pewno nie powinna być uznawana za minimalną temperaturę na stanowiskach pracy. Minimalna temperatura obliczeniowa 12°C z r.w.t.b. nie jest tożsama z minimalną temperaturą eksploatacyjną wskazaną w r.b.h.p., tj. 14°C.

Zobacz także: Niska temperatura to zagrożenie zdrowia>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Uwaga na niebezpieczne strefy w magazynie!

  Obrazek do artykułu: Uwaga na niebezpieczne strefy w magazynie!

  Stosowanie separatorów i wygrodzeń ostrzegawczych to kwestia służąca nie tylko organizacji pracy w magazynie, ale także – obowiązek regulowany przepisami prawa w zakresie BHP – tłumaczy Marcin Hankiewicz, ekspert ds. zarządzania przestrzenią... Więcej

 • Pracodawca zadba o temperaturę

  Obrazek do artykułu: Pracodawca zadba o temperaturę

  Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C, chyba że względy... Więcej

 • Optymalna temperatura w środowisku pracy

  Obrazek do artykułu: Optymalna temperatura w środowisku pracy

  Pojęcie optymalnej temperatury w środowisku pracy oznacza takie warunki termiczne, które stwarzają stan, tzw. optymalnej zdolności do efektywnego wykonywania powierzonych zadań. W środowisku pracy nie występuje zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura... Więcej

 • Upał to dodatkowe obowiązki dla pracodawcy

  Obrazek do artykułu: Upał to dodatkowe obowiązki dla pracodawcy

  Obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie pracy w sposób zmniejszający jej uciążliwość. Dotyczy to także pracy wykonywanej w trakcie upałów. Więcej

 • Nowy trend: Ubrania robocze z plastikowych butelek

  Obrazek do artykułu: Nowy trend: Ubrania robocze z plastikowych butelek

  Tylko w poprzednim roku 26 mln ton tworzyw sztucznych trafiło do strumienia odpadów. 39 proc. z nich zostało poddanych odzyskowi energetycznemu, a 30 proc. – recyklingowi – wynika z raportu PlasticsEurope pt. „Tworzywa sztuczne – Fakty 2017”.... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE