Strona główna » Wiedza » Aktualności » Jaka jest dopuszczalna minimalna i maksymalna temperatura wody pitnej sieciowej zimnej?

Jaka jest dopuszczalna minimalna i maksymalna temperatura wody pitnej sieciowej zimnej?

12.11.10
Jaka jest dopuszczalna minimalna i maksymalna temperatura wody pitnej sieciowej zimnej?
Proszę o podanie zakresu temperatur oraz podstawy prawnej.
articleImage: Jaka jest dopuszczalna minimalna i maksymalna temperatura wody pitnej sieciowej zimnej? fot. Thinkstock
Przepisy dotyczące parametrów jakości wody, przepisy budowlane oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie określają zakresu temperatur wody pitnej zimnej w miejscu poboru wody przez użytkowników, np. z sieci wodociągowej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) - dalej r.j.w.s.l. określa m.in. wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. Wśród wymagań r.j.w.s.l. nie określa temperatury wody zimnej. Przedsiębiorstwa wodociągowe zobowiązane do badania jakości wody, określając we własnych laboratoriach jakość wody zimnej, również określają jej temperaturę, ale nie powołują się przy tym na żadne normy i wymagania przepisów. Temperatury zimnej wody określane przez laboratoria wodociągowe są różne, zależne m.in. od pory roku, przebiegu wodociągu. Również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t.b.u. nie odnosi się do temperatury wody zimnej. W § 120 ust. 2 r.w.t.b.u. określono jedynie zakres temperatur ciepłej wody, od 55°C do 60°C. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. również nie odnosi się do temperatury wody pitnej zimnej. W § 24 ust. 1 załącznika nr 3 do r.b.h.p. określono jedynie temperaturę wody ciepłej doprowadzonej do umywalek, natrysków i brodzików, która przy stosowaniu centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosić od 35°C do 40°C, a w przypadku indywidualnego mieszania wody od 50°C do 60°C. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) w § 4 zobowiązuje pracodawcę do dostarczania pracownikom odpowiednio zimne lub gorące napoje, w zależności od warunków wykonywania pracy. Brak określenia temperatur.
Biorąc pod uwagę podane w przepisach najniższe temperatury ciepłej wody można przyjąć, że temperatura zimnej wody powinna mieścić się w przedziale od 10°C do 34°C. Jest to jednak zakres temperatur zimnej wody na zasadzie domniemywania, a nie wymagań określonych odpowiednimi przepisami.

Kazimierz Kościukiewicz
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Obrazek do artykułu: Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Gdy poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, a jego zastrzeżenia nie są uwzględniane przez pracodawcę, może odwołać się do sądu pracy z wnioskiem o zmianę treści protokołu powypadkowego. Może również zawiadomić Państwową... Więcej

 • Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  Obrazek do artykułu: Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  O tym, że wypadek przy pracy to dla pracodawcy straty, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wstrzymana praca, zniszczony sprzęt, zwiększona składka na ubezpieczenie wypadkowe, odszkodowanie dla pracownika za uszkodzone przedmioty osobistego użytku – ... Więcej

 • Z biura na kanapę

  Obrazek do artykułu: Z biura na kanapę

  Z badań przeprowadzonych przez WorldatWork wynika, że aż 87% osób wybiera swoje mieszkanie jako lokalizację sprzyjającą pracy zdalnej. W domu czujemy się szczęśliwsi, pracujemy lepiej i efektywniej. Dowodzi tego również najnowszy raport Instytutu... Więcej

 • Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  Obrazek do artykułu: Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  5 lipca wejdzie w życie ustawa z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1169). Więcej

 • "Sądowy" protokół powypadkowy należy podpisać

  Obrazek do artykułu:

  Protokół powypadkowy, którego treść określił sąd w toku postępowania sądowego, powinien zostać opatrzony podpisami zarówno członków zespołu powypadkowego, jak i pracodawcy. Z treści protokołu może, a nawet powinno wynikać, że ustalenia zawarte w nim... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE