Strona główna » Wiedza » Aktualności » Jaka jest dopuszczalna minimalna i maksymalna temperatura wody pitnej sieciowej zimnej?

Jaka jest dopuszczalna minimalna i maksymalna temperatura wody pitnej sieciowej zimnej?

12.11.10
Jaka jest dopuszczalna minimalna i maksymalna temperatura wody pitnej sieciowej zimnej?
Proszę o podanie zakresu temperatur oraz podstawy prawnej.
articleImage: Jaka jest dopuszczalna minimalna i maksymalna temperatura wody pitnej sieciowej zimnej? fot. Thinkstock
Przepisy dotyczące parametrów jakości wody, przepisy budowlane oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie określają zakresu temperatur wody pitnej zimnej w miejscu poboru wody przez użytkowników, np. z sieci wodociągowej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) - dalej r.j.w.s.l. określa m.in. wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. Wśród wymagań r.j.w.s.l. nie określa temperatury wody zimnej. Przedsiębiorstwa wodociągowe zobowiązane do badania jakości wody, określając we własnych laboratoriach jakość wody zimnej, również określają jej temperaturę, ale nie powołują się przy tym na żadne normy i wymagania przepisów. Temperatury zimnej wody określane przez laboratoria wodociągowe są różne, zależne m.in. od pory roku, przebiegu wodociągu. Również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t.b.u. nie odnosi się do temperatury wody zimnej. W § 120 ust. 2 r.w.t.b.u. określono jedynie zakres temperatur ciepłej wody, od 55°C do 60°C. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. również nie odnosi się do temperatury wody pitnej zimnej. W § 24 ust. 1 załącznika nr 3 do r.b.h.p. określono jedynie temperaturę wody ciepłej doprowadzonej do umywalek, natrysków i brodzików, która przy stosowaniu centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosić od 35°C do 40°C, a w przypadku indywidualnego mieszania wody od 50°C do 60°C. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) w § 4 zobowiązuje pracodawcę do dostarczania pracownikom odpowiednio zimne lub gorące napoje, w zależności od warunków wykonywania pracy. Brak określenia temperatur.
Biorąc pod uwagę podane w przepisach najniższe temperatury ciepłej wody można przyjąć, że temperatura zimnej wody powinna mieścić się w przedziale od 10°C do 34°C. Jest to jednak zakres temperatur zimnej wody na zasadzie domniemywania, a nie wymagań określonych odpowiednimi przepisami.

Kazimierz Kościukiewicz
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • BHP wysokich temperatur, czyli jak zadbać o pracownika latem

  Obrazek do artykułu: BHP wysokich temperatur, czyli jak zadbać o pracownika latem

  Średnia maksymalna temperatura w sierpniu ubiegłego roku w Warszawie wynosiła 29,7°C. Tegoroczne prognozy wskazują, że także nadchodzące lato będzie owocować w upalne dni. Słońce i skwar za oknem cieszą każdego urlopowicza, jednak dla pracodawców to... Więcej

 • Świetlana przyszłość biur

  Obrazek do artykułu: Świetlana przyszłość biur

  Według badań Instytutu Saratoga odejście specjalisty i zatrudnienie na jego miejsce nowego pracownika kosztuje tyle, co roczne wynagrodzenie nowicjusza. Dlatego pracodawcy prześcigają się w tworzeniu atrakcyjnych ofert nie tylko w zakresie płacowym,... Więcej

 • Zmiana rozporządzenia ws. NDS

  Obrazek do artykułu: Zmiana rozporządzenia ws. NDS

  Dwoma rozporządzeniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca br. dokonano nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Więcej

 • Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego

  Obrazek do artykułu: Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego

  Mimo że przepisy bhp nie rozróżniają świadczeń powypadkowych dla ubezpieczonych, którzy ulegli wypadkowi przy pracy w ramach stosunku pracy od świadczeń należnych w razie wypadku podczas wykonywania umowy cywilnoprawnej, to jednak rozróżniają tryb... Więcej

 • W Płocku ćwiczenia służb ratowniczych "Katastrofa 2016"

  Obrazek do artykułu: W Płocku ćwiczenia służb ratowniczych

  Procedury i koordynację działań służb ratowniczych z Mazowsza sprawdzano podczas ćwiczeń "Katastrofa 2016", które w czwartek odbyły się w Płocku. Ich scenariusz zakładał nieudaną próbę awaryjnego lądowania na Wiśle samolotu pasażerskiego. Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE