Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak sprawdzić czy powietrze w biurze odpowiada normom mikrobiologicznym?

Jak sprawdzić czy powietrze w biurze odpowiada normom mikrobiologicznym?

27.07.17

Przepisy bhp nie określają dopuszczalnych wartości czynników biologicznych w środowisku pracy, inaczej niż ma to miejsce w przypadku czynników chemicznych (NDS) czy fizycznych (NDN).

articleImage: Jak sprawdzić czy powietrze w biurze odpowiada normom mikrobiologicznym? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Stosownie do art. 207 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten powinien być realizowany m.in. przez:
1) organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonanie tych poleceń,
3) reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
4) zapewnianie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy.

Zobacz także: Kiedy odpowiedzialność ciąży na podwykonawcy za zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy?>>

Jednym z istotnych, a niedocenianych zagrożeń występujących w środowisku pracy są szkodliwe czynniki biologiczne stwarzające zagrożenie zawodowe. Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN zdefiniował je jako mikro- i makroorganizmy oraz struktury i substancje wytwarzane przez te organizmy, które występując w środowisku pracy wywierają szkodliwy wpływ na organizm ludzki i mogą być przyczyną chorób oraz dolegliwości pochodzenia zawodowego. Szkodliwe czynniki biologiczne, mogące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia, obejmują:
1) drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie,
2) jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie,
3) hodowle komórkowe,
4) pasożyty wewnętrzne człowieka.
Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716 ze zm.).
Szkodliwe czynniki biologiczne, pod względem rodzaju chorobotwórczego oddziaływania na organizm człowieka, można podzielić na następujące grupy:
1) czynniki wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne (np. wirusy, bakterie, grzyby),
2) alergeny biologiczne (np. cząstki roślinne i zwierzęce),
3) toksyny biologiczne,
4) czynniki rakotwórcze,
5) biologiczne wektory, czyli stawonogi przenoszące zarazki chorób transmisyjnych (np. kleszcze).

Zobacz także: Zawodowe zagrożenia biologiczne klasyfikuje się pod względem stopnia ryzyka>>

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • “Uczulenie na pracę”

  Obrazek do artykułu: “Uczulenie na pracę”

  Alergia jest nadmierną, chorobliwą reakcją organizmu na różne substancje, z którymi styka się nasz organizm, zwane alergenami. Objawy tych kontaktów są różnorakie – może to być wodnisty katar, uporczywe swędzenie w nosie, gardle i na podniebieniu,... Więcej

 • Dbałość o warunki pracy w biurze poprawi wyniki finansowe pracodawcy

  Obrazek do artykułu: Dbałość o warunki pracy w biurze poprawi wyniki finansowe pracodawcy

  Od zaduchu nikt nie umarł, a od zimna zginęła w Rosji cała armia Napoleona – to powiedzenie nieraz można usłyszeć w przestarzałych polskich biurach, gdzie pracownicy toczą spory o otwieranie okien czy włączanie klimatyzacji. Więcej

 • Źle zaprojektowane biuro obniża efektywność pracy

  Obrazek do artykułu: Źle zaprojektowane biuro obniża efektywność pracy

  Niewłaściwie zaaranżowane biuro sprawia, że jego użytkownicy na nieproduktywnych czynnościach spędzają aż 17 dni roboczych w roku. Prawie miesiąc pracy zajmują nieproduktywne czynności, np. szukanie wolnej sali konferencyjnej, cichego miejsca do... Więcej

 • Pracodawca powinien znać przepisy bhp

  Obrazek do artykułu: Pracodawca powinien znać przepisy bhp

  Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 207 k.p.). Zarówno dyrektorzy zakładów, prezesi zarządów i... Więcej

 • Nowy trend: Ubrania robocze z plastikowych butelek

  Obrazek do artykułu: Nowy trend: Ubrania robocze z plastikowych butelek

  Tylko w poprzednim roku 26 mln ton tworzyw sztucznych trafiło do strumienia odpadów. 39 proc. z nich zostało poddanych odzyskowi energetycznemu, a 30 proc. – recyklingowi – wynika z raportu PlasticsEurope pt. „Tworzywa sztuczne – Fakty 2017”.... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE