Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak sprawdzić czy powietrze w biurze odpowiada normom mikrobiologicznym?

Jak sprawdzić czy powietrze w biurze odpowiada normom mikrobiologicznym?

25.01.17

Przepisy bhp nie określają dopuszczalnych wartości czynników biologicznych w środowisku pracy, inaczej niż ma to miejsce w przypadku czynników chemicznych (NDS) czy fizycznych (NDN).

articleImage: Jak sprawdzić czy powietrze w biurze odpowiada normom mikrobiologicznym? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Stosownie do art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten powinien być realizowany m.in. przez:
1) organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonanie tych poleceń,
3) reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
4) zapewnianie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy.

Zobacz także: Kiedy odpowiedzialność ciąży na podwykonawcy za zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy?>>

Jednym z istotnych, a niedocenianych zagrożeń występujących w środowisku pracy są szkodliwe czynniki biologiczne stwarzające zagrożenie zawodowe. Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN zdefiniował je jako mikro- i makroorganizmy oraz struktury i substancje wytwarzane przez te organizmy, które występując w środowisku pracy wywierają szkodliwy wpływ na organizm ludzki i mogą być przyczyną chorób oraz dolegliwości pochodzenia zawodowego. Szkodliwe czynniki biologiczne, mogące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia, obejmują:
1) drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie,
2) jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie,
3) hodowle komórkowe,
4) pasożyty wewnętrzne człowieka.
Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.).
Szkodliwe czynniki biologiczne, pod względem rodzaju chorobotwórczego oddziaływania na organizm człowieka, można podzielić na następujące grupy:
1) czynniki wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne (np. wirusy, bakterie, grzyby),
2) alergeny biologiczne (np. cząstki roślinne i zwierzęce),
3) toksyny biologiczne,
4) czynniki rakotwórcze,
5) biologiczne wektory, czyli stawonogi przenoszące zarazki chorób transmisyjnych (np. kleszcze).

Zobacz także: Zawodowe zagrożenia biologiczne klasyfikuje się pod względem stopnia ryzyka>>

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • “Uczulenie na pracę”

  Obrazek do artykułu: “Uczulenie na pracę”

  Alergia jest nadmierną, chorobliwą reakcją organizmu na różne substancje, z którymi styka się nasz organizm, zwane alergenami. Objawy tych kontaktów są różnorakie – może to być wodnisty katar, uporczywe swędzenie w nosie, gardle i na podniebieniu,... Więcej

 • Dbałość o warunki pracy w biurze poprawi wyniki finansowe pracodawcy

  Obrazek do artykułu: Dbałość o warunki pracy w biurze poprawi wyniki finansowe pracodawcy

  Od zaduchu nikt nie umarł, a od zimna zginęła w Rosji cała armia Napoleona – to powiedzenie nieraz można usłyszeć w przestarzałych polskich biurach, gdzie pracownicy toczą spory o otwieranie okien czy włączanie klimatyzacji. Więcej

 • Źle zaprojektowane biuro obniża efektywność pracy

  Obrazek do artykułu: Źle zaprojektowane biuro obniża efektywność pracy

  Niewłaściwie zaaranżowane biuro sprawia, że jego użytkownicy na nieproduktywnych czynnościach spędzają aż 17 dni roboczych w roku. Prawie miesiąc pracy zajmują nieproduktywne czynności, np. szukanie wolnej sali konferencyjnej, cichego miejsca do... Więcej

 • Pracodawca powinien znać przepisy bhp

  Obrazek do artykułu: Pracodawca powinien znać przepisy bhp

  Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 207 k.p.). Zarówno dyrektorzy zakładów, prezesi zarządów i... Więcej

 • UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  Obrazek do artykułu: UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  W dniach 7-8 września br. w Krakowie odbędzie się XI edycja konferencji Process Automation, będąca kontynuacją dziesięciu wcześniejszych wydarzeń organizowanych pod nazwą Systemy Sterowania w Automatyce Procesowej. Tematem przewodnim spotkania będzie... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE