Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak określić stanowisko pracy w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Jak określić stanowisko pracy w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?

22.11.10
articleImage: Jak określić stanowisko pracy w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy? fot. Thinkstock
Czy na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy można wpisać szkolenie stanowiskowe na stanowisku "pracownik umysłowy", mimo że zgodnie z umową o pracę pracownik jest zatrudniony na stanowisku księgowa i na takim stanowisku wykonuje pracę?
Taka sama sytuacja dotyczy stanowisk dyrektora handlowego i koordynatora ds. sprzedaży.
Taki opis stanowiska nie jest trafny.
Zgodnie § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku robotniczym. Instruktaż przeprowadza się jednak także na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.
Stosownie do treści § 12 ust. 1 r.s.b.h.p. odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do r.s.b.h.p.
Na podstawie wzoru karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp wpisuje się "Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy................ przeprowadził w dniach...... r. .................. ." Powyższe oznacza, że w karcie szkolenia należy wpisać to stanowisko pracy, na którym jest zatrudniony pracownik, a nie grupę stanowisk, czy ogólne stanowisko np. pracownik umysłowy.
Idąc tokiem rozumowania wskazanym w pytaniu, można by podobnie wpisać szkolenie na stanowisku robotniczym, na którym mogą pracować zarówno ślusarz, jak i murarz, a zatem zupełnie różne stanowiska i różne instruktaże stanowiskowe. A przecież celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
Kamil Szymański
Kamil Szymański 22.11.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  Obrazek do artykułu: UDT Patronem XI konferencji Process Automation

  W dniach 7-8 września br. w Krakowie odbędzie się XI edycja konferencji Process Automation, będąca kontynuacją dziesięciu wcześniejszych wydarzeń organizowanych pod nazwą Systemy Sterowania w Automatyce Procesowej. Tematem przewodnim spotkania będzie... Więcej

 • Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Obrazek do artykułu: Bon żywnościowy nie zastąpi posiłku profilaktycznego

  Przepisy dotyczące napojów i posiłków profilaktycznych nie przewidują możliwości wydawania pracownikom bonów żywnościowych zamiast posiłku. Więcej

 • Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Obrazek do artykułu: Sejm znowelizował ustawę o dozorze technicznym

  Urząd Dozoru Technicznego będzie kontrolował sprawność urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach - zakłada nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, którą w czwartek uchwalił Sejm. Więcej

 • Praca w upale

  Obrazek do artykułu: Praca w upale

  W trakcie letnich upałów pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić swoim pracownikom dostęp do wody pitnej i napojów. Jeżeli pracodawca nie zapewnia odpowiednich warunków do pracy, to pracownicy mogą odmówić wykonywania swoich obowiązków. Więcej

 • Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Obrazek do artykułu: Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami

  Przepis § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE