Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jak określić stanowisko pracy w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Jak określić stanowisko pracy w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy?

22.11.10
articleImage: Jak określić stanowisko pracy w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy? fot. Thinkstock
Czy na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy można wpisać szkolenie stanowiskowe na stanowisku "pracownik umysłowy", mimo że zgodnie z umową o pracę pracownik jest zatrudniony na stanowisku księgowa i na takim stanowisku wykonuje pracę?
Taka sama sytuacja dotyczy stanowisk dyrektora handlowego i koordynatora ds. sprzedaży.
Taki opis stanowiska nie jest trafny.
Zgodnie § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p. instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku robotniczym. Instruktaż przeprowadza się jednak także na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.
Stosownie do treści § 12 ust. 1 r.s.b.h.p. odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do r.s.b.h.p.
Na podstawie wzoru karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp wpisuje się "Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy................ przeprowadził w dniach...... r. .................. ." Powyższe oznacza, że w karcie szkolenia należy wpisać to stanowisko pracy, na którym jest zatrudniony pracownik, a nie grupę stanowisk, czy ogólne stanowisko np. pracownik umysłowy.
Idąc tokiem rozumowania wskazanym w pytaniu, można by podobnie wpisać szkolenie na stanowisku robotniczym, na którym mogą pracować zarówno ślusarz, jak i murarz, a zatem zupełnie różne stanowiska i różne instruktaże stanowiskowe. A przecież celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
Kamil Szymański
Kamil Szymański 22.11.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urlopowe BHP

  Obrazek do artykułu: Urlopowe BHP

  Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy, przez wszystkich pracowników wyczekiwany przez okrągły rok. Co zrobić, aby niósł on ze sobą tylko i wyłącznie przyjemności? Oto trzy kluczowe wskazówki. Więcej

 • ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Obrazek do artykułu: ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie... Więcej

 • Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Obrazek do artykułu: Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i... Więcej

 • Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Obrazek do artykułu: Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Lista stosowanych w kopalniach wyrobów i materiałów objętych nadzorem górniczych wkrótce może być krótsza; nad jej weryfikacją pracuje obecnie specjalny zespół – wynika z informacji Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). Ma to zmniejszyć koszty ponoszone... Więcej

 • Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Obrazek do artykułu: Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Inspektor pracy może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. Wniosek jest dopuszczalny wtedy, gdy w czasie... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE