Instruktaż stanowiskowy dla pracownika magazynu materiałów niebezpiecznych

Celem instruktażu stanowiskowego jest dostarczenie pracownikowi informacji o niebezpiecznych, szkodliwych lub tylko uciążliwych czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych.

articleImage: Instruktaż stanowiskowy dla pracownika magazynu materiałów niebezpiecznych fot. Thinkstock

1. Ramowy program szkolenia wstępnego stanowiskowego - instruktażu stanowiskowego
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:
a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
b) wiedzy i umiejętności dotyczących ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i warunkach awaryjnych,
c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.
Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach pracowników magazynu materiałów niebezpiecznych. Szkolenie jest przeznaczone także dla pracowników przenoszonych na takie stanowisko oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany organizacji stanowisk pracy lub zmiany narzędzi, maszyn i innych urządzeń.
Sposób realizacji szkolenia:
Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu – na stanowisku pracownika magazynu materiałów niebezpiecznych, na podstawie szczegółowego programu szkolenia.
Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:
a) rozmowa wstępna, pokaz i objaśnienie przez osoba kierującą pracownikami całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
b) próbne wykonanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez osoba kierującą pracownikami sposobów wykonywania pracy,
c) samodzielna praca pod nadzorem osoba kierującą pracownikami,
d) sprawdzenie i ocena przez osoba kierującą pracownikami sposobu wykonywania pracy przez pracownika.
Szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika magazynu materiałów niebezpiecznych.
Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.
Czas szkolenia:
8 x 45 minut (stanowiska robotnicze, w tym pracownicy magazynu materiałów niebezpiecznych).

Ramowy program szkolenia (stanowiska robotnicze, w tym pracownicy magazynu materiałów niebezpiecznych)

Lp.
Temat szkolenia
Czas
(min.)
1
2
3
1.

Przygotowanie pracownika do wykonania określonej pracy, w tym w szczególności:

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

– elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy (np. oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne i ochronne),

– elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja pracy, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),

– przebiegu procesów pracy na stanowisku w nawiązaniu do procesu produkcyjnego w komórce organizacyjnej i całym zakładzie pracy;

b) omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii;

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2 x 45
2.

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

20
3.

Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.

25
4.

Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

4 x 45
5.

Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

45

 

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter BHP

Wyświetlanie listy artykułów

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Aktualności - BHP

Polecane lektury