Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ile maksymalnie palet oraz skrzynek z towarem może znajdować się w stosie oraz jakiej wysokości może być ten stos?

Ile maksymalnie palet oraz skrzynek z towarem może znajdować się w stosie oraz jakiej wysokości może być ten stos?

31.01.11
articleImage: Ile maksymalnie palet oraz skrzynek z towarem może znajdować się w stosie oraz jakiej wysokości może być ten stos? fot. Thinkstock
Czy jest przepis, który określa ile maksymalnie palet oraz skrzynek z towarem może znajdować się w stosie oraz jakiej wysokości może być ten stos?
Czy powyższe należy ustalić indywidualnie we własnym zakresie i przeszkolić pracowników oraz zamieścić ustalenia w instrukcji magazynowej?

Wysokość i liczba składowanych palet oraz skrzynek z towarem luzem, jak i w stosach uzależniona jest od wymagań producenta, rodzaju materiału (wymiarów, masy, kształtu) wytrzymałości opakowania, podłoża, na którym są składowane, dostępnych środków transportu oraz dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania. Dlatego też brak ogólnego przepisu określającego podane wyżej parametry. Obowiązujące przepisy bhp w sposób jednoznaczny zalecają indywidualne określenie parametrów składowania materiałów i zamieszczenie ich w instrukcji bhp magazynowania.
Zgodnie z § 68 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. przy składowaniu materiałów należy:
1) określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania;
2) zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.);
3) zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie;
4) wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.
Zgodnie § 72 ust. 1 r.b.h.p. przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić:
1) stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań;
2) wiązanie między warstwami;
3) układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz obrysu stosów;
4) zachowanie odległości między stosami umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów.
Roman Majer
Roman Majer 31.01.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

  • Chwała ignorantom IP: *.*.* 18-02-2010
    Owszem, w Niemczech jest więcej wykwalifikowanych prawników, zapomniałeś jednka dodać, że z uwagi na ich ilość, aby osiągać jako takie dochody muszą dorabiać w innych dziedzinach. Czy adwokat musi dorabiać po godzinach graniem na trąbce w knajpce ? w Polsce nie, w Niemczech tak.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
  • Chwała korporacjom IP: *.*.* 17-02-2010
    Pani Mecenas zapomniała dodać, że w Niemczech na jednego adwokata przypada 500 miszkańców, a w Polsce 5000. To się nazwywa dostep do usług prawniczch.

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE