Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Hałas w środowisku pracy

Hałas w środowisku pracy

10.12.08

Ekspozycja na hałas przekraczający 80 dB jest możliwa bez uszczerbku dla zdrowia w przypadku stosowania przerw w pracy lub ograniczania czasu pracy. W przypadku przekroczenia wartości progów działania, pracodawca jest obowiązany zaplanować i podjąć działania zmniejszające ryzyko zawodowe.

articleImage: Hałas w środowisku pracy fot. Thinkstock

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318) – dalej r.b.n.h. wprowadziło w odniesieniu do hałasu nowy termin „wartości progów działania”. Termin ten został zdefiniowany jako wartości wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy (bez uwzględnienia skutków stosowania środków ochrony indywidualnej).
Hałas jest czynnikiem szkodliwym. Uszkadza słuch i może doprowadzić do jego utraty. Co więcej, hałas uszkadza nie tylko narząd słuchu, stwierdzono bowiem, że pod wpływem hałasu następuje skurcz drobnych naczyń tętniczych, występują zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego i pokarmowego, zakłócenia wzroku (np. upośledzenie rozróżniania barw i ograniczenie pola widzenia), obniża się precyzja ruchów, zmniejsza wydolność psychiczna i fizyczna.

Zobacz także: Pracodawca ma chronić pracowników przed nadmiernym hałasem>>

Istnieje wiele metod określania parametrów hałasu. Do najdokładniejszych należą metody określania mocy akustycznej maszyn w komorach oraz pomieszczeniach pogłosowych i bezechowych. Istnieją również metody określania tych parametrów w swobodnym polu akustycznym nad powierzchnią odbijającą dźwięk oraz metody tzw. orientacyjne i specjalne. Do tych pomiarów służą dokładne mierniki, specjalne pomieszczenia, bardzo czułe mikrofony i magnetofony rejestrujące emitowany dźwięk, poddawany potem analizie komputerowej.
Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu - odniesione do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - wynosi 85 dB, przy czym wartość progu działania wynosi 80 dB. Choć przepisy r.b.n.h. podają wartość, nie określają pojęcia “wartości progu”. Jak się wydaje, powinno się traktować wartość 80 dB jako sygnał alarmowy zbliżania się do niebezpiecznego progu NDN. Do określenia dokładnych wartości hałasu dopuszczalnego trzeba brać pod uwagę m.in. czas działania hałasu oraz jego maksymalne i szczytowe wartości.
Wartości te są następujące:
1) dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8–godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy – wartość NDN wynosi 85 dB;
2) maksymalny poziom dźwięku A nie może przekroczyć 115 dB;
3) szczytowy poziom dźwięku C nie może przekroczyć wartości 135 dB.

Zobacz także: Kto czuwa nad terminowością badań i pomiarów na stanowiskach pracy>>

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 3 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pracodawca zapewni ochronę pracowników przed nadmiernym hałasem

  Obrazek do artykułu: Pracodawca zapewni ochronę pracowników przed nadmiernym hałasem

  Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca ma obowiązek ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy oraz opracować i wdrożyć działania,... Więcej

 • Praca w nadmiernym hałasie tylko przez 8 godzin dziennie

  Obrazek do artykułu: Praca w nadmiernym hałasie tylko przez 8 godzin dziennie

  Na stanowiskach pracy, na których występuje przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych zabroniona jest praca powyżej 8 godzin. Więcej

 • Jak zmierzyć natężenie hałasu w pomieszczeniu biurowym?

  Obrazek do artykułu: Jak zmierzyć natężenie hałasu w pomieszczeniu biurowym?

  Hałas zaliczamy jest do czynników szkodliwych. W związku z tym badanie hałasu powinny wykonywać laboratoria, które posiadają stosowna akredytacje. Głośno pracujący komputer może powodować subiektywne odczucie uciążliwości pracy. Hałas wytwarzany... Więcej

 • 25 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem

  Obrazek do artykułu: 25 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem

  25 kwietnia, już po raz 18 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. To wydarzenie ma przypominać o tym, że nadmierny hałas źle wypływa na zdrowie. Celem jest także propagowanie wiedzy jak walczyć z hałasem. Więcej

 • Oszacowanie liczby narażonych na hałas prawie niemożliwe

  Obrazek do artykułu: Oszacowanie liczby narażonych na hałas prawie niemożliwe

  O hałasie, ciszy i przyszłości z dr. inż. Dariuszem Plebanem, kierownikiem Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych w CIOP-PIB rozmawia Bartosz Reszczyk. Więcej

 • Hałas

  Obrazek do artykułu: Hałas

  Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę pracowników przed... Więcej

 • Nadmierny hałas trzeba redukować

  Obrazek do artykułu: Nadmierny hałas trzeba redukować

  Pracodawca, jako podmiot głównie odpowiedzialny za zapewnienie środków ochrony przed szkodliwym działaniem hałasu, jest zobowiązany stosować rozwiązania obniżające jego poziom w procesie pracy. Chodzi przede wszystkim o stosowanie procesów... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy na oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE