Strona główna » Wiedza » Praca i zdrowie » Ergonomia pracy przy komputerze

Ergonomia pracy przy komputerze

27.01.15

Radzenie sobie z problemami wynikającymi z użytkowania komputerów jest coraz trudniejsze – przede wszystkim z powodu ich różnorodności. Do kategorii tej obecnie można zaliczyć przecież nie tylko typowe jednostki stacjonarne czy laptopy, ale także powszechne już tablety i smartfony.

articleImage: Ergonomia pracy przy komputerze fot. Thinkstock

Komputery typu PC (personal computer, osobisty), następcy komputerów domowych, korzystających z wyświetlacza w postaci ekranu telewizora, wydają się nieodłącznym elementem naszego życia. Tymczasem weszły one do powszechnego użytku w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia i od tej pory zmieniły nasze życie – zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Plusy komputeryzacji to przede wszystkim szybka i tania łączność z całym światem, lepszy przepływ informacji, ułatwienie wykonywania obliczeń, obróbki tekstów i grafiki, ale przede wszystkim chyba rozrywka. Zresztą komputery „wciskane” są chyba do wszystkich urządzeń użytkowych – począwszy od samochodów poprzez sterownie procesów technologicznych, aparaturę kontrolno-pomiarową, odtwarzacze mp3, a skończywszy na lodówkach sygnalizujących potrzebę uzupełnienia zapasów. Generalnie więc komputery ułatwiają życie, są jednak i minusy ich używania. Komputery wymuszają, przy braku odpowiedniej świadomości ergonomicznej użytkownika, statyczną, często niewygodną pozycję ciała. Komputery „odciągają” także wszystkich, a zwłaszcza młodzież, od innych rodzajów spędzania wolnego czasu, w szczególności od tzw. pozazawodowej/pozaszkolnej aktywności fizycznej. W początkowym okresie komputeryzacji za najważniejsze źródło szkodliwości związanej z obsługą tych urządzeń uznawano pole elektromagnetyczne, którego źródłem były monitory. Problem stał się poważniejszy z chwilą powszechnego wprowadzenia monitorów kolorowych. Stosunkowo szybko jednak opracowano nowe normy międzynarodowe w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, co zmusiło producentów monitorów do stworzenia bezpiecznych modeli, ale obawa przed szkodliwym promieniowaniem pozostała. Coraz częściej zwracano także uwagę na problemy zdrowotne – zarówno w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, jak i sercowo-naczyniowego, pokarmowego, a także psychicznego.
Sytuacja taka zaowocowała w naszym kraju wprowadzeniem tzw. dodatku szkodliwego – po raz pierwszy w którymś z instytutów rządowych, a później już lawinowo w większości przedsiębiorstw. Powstała więc potrzeba oficjalnego uregulowania zagadnień bhp podczas pracy z komputerami, która doprowadziła dnia1 grudniu 1998 r. do wprowadzenia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) – dalej r.b.h.m.e. Najważniejszym jego elementem jest załącznik określający minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Należy podkreślić w tym miejscu, że określenie „minimalne” oznacza tylko te wymagania, których przestrzeganie powinno ochronić zdrowie pracownika, nie zapewniając jednak komfortu pracy czy też optymalnej efektywności.
Rozporządzenie ma już 16 lat i, zwłaszcza w kontekście olbrzymiego skoku technologicznego, jaki się w tym czasie dokonał, nie spełnia już w pełni swego zadania. Niemniej stosowanie się do większości jego zaleceń powinno zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem pracy z komputerem na zdrowie. Niestety, 16-letni okres obowiązywania r.b.h.m.e., którego wdrożenie powinno było wyeliminować nie tylko szkodliwości, ale i uciążliwości związane z obsługą komputerów, nie spowodował, że jest ono respektowane we wszystkich przedsiębiorstwach.
Radzenie sobie z problemami wynikającymi z użytkowania komputerów jest coraz trudniejsze – przede wszystkim z powodu ich różnorodności. Do kategorii tej obecnie można zaliczyć przecież nie tylko typowe jednostki stacjonarne czy laptopy, ale także powszechne już tablety i smartfony. Inne kształty fizyczne i inne sposoby wprowadzania danych czy sterowania komputerem stawiają przed użytkownikiem nowe wyzwania w sensie poprawnego (nieszkodzącego zdrowiu) sposobu posługiwania się nim. Spróbujmy teraz zreasumować ergonomiczne zasady pracy z komputerem – i tym tradycyjnym, i tym w nowej postaci.

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Praca i Zdrowie
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE