Strona główna » Wiedza » Opinie prawne » Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego

Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego

20.06.12

Minimalna zawartość dokumentacji powypadkowej gromadzonej w związku z wypadkiem przy pracy została wskazana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

articleImage: Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego fot. Thinkstock

Przepis § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.p.w. dotyczy co prawda obowiązków zespołu powypadkowego, jednakże mając świadomość, jakie obowiązki ciążą na tym zespole, można wnioskować, jakie dokumenty wchodzą w skład dokumentacji powypadkowej. Zgodnie § 7 ust. 1 r.u.o.p.w. niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:
1) dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
2) jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku,
3) wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
4) zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku,
5) zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
6) zebrać inne dowody dotyczące wypadku,
7) dokonać prawnej kwalifikacji wypadku,
8) określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.
Zgodnie § 7 ust. 2 r.u.o.p.w. zespół powypadkowy jest obowiązany wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione.
Dokumenty, które załącza się do protokołu powypadkowego, zostały wskazane także w § 12 ust. 2 r.u.o.p.w. Zgodnie z tym przepisem do protokołu powypadkowego dołącza się:
1) zapis wyjaśnień poszkodowanego,
2) zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku,
3) pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów,
4) szkice lub fotografie miejsca wypadku,
5) odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz uwagi.
6) rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.
Mając na uwadze wytyczne wskazane w § 7 ust. 1 i 2 oraz § 12 ust. 2 r.u.o.p.w., w skład dokumentacji powypadkowej mogą wchodzić następujące dokumenty:
1) druk akt w sprawie wypadku,
2) zawiadomienie o wypadku,
3) zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,
4) wyjaśnienie osoby poszkodowanej,
5) informacje uzyskane od świadka / świadków,
6) protokół wypadkowy,
7) polecenie powypadkowe,
8) wniosek o jednorazowe odszkodowanie,
9) pismo przewodnie do ZUS,
10) pismo przewodnie do Urzędu Statystycznego,
11) karta statystyczna wypadku,
12) dodatkowe załączniki, np. dokumenty potwierdzające uraz, pisma z Policji itp.
13) rejestr wypadków przy pracy.
Na koniec warto wskazać, iż w § 16 ust. 2 r.u.o.p.w., została określona zawartość rejestru wypadków przy pracy, w którym powinny być zawarte następujące elementy:
1) imię i nazwisko poszkodowanego,
2) miejsce i datę wypadku,
3) informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego,
4) datę sporządzenia protokołu powypadkowego,
5) stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy,
6) datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy,
7) liczbę dni niezdolności do pracy,
8) inne informacje, nie będące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Kontrola UDT nie zwalnia z odpowiedzialności za stan urządzeń technicznych

  Obrazek do artykułu: Kontrola UDT nie zwalnia z odpowiedzialności za stan urządzeń technicznych

  Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego (UDT) nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające... Więcej

 • Urlopowe BHP

  Obrazek do artykułu: Urlopowe BHP

  Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy, przez wszystkich pracowników wyczekiwany przez okrągły rok. Co zrobić, aby niósł on ze sobą tylko i wyłącznie przyjemności? Oto trzy kluczowe wskazówki. Więcej

 • ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Obrazek do artykułu: ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie... Więcej

 • Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Obrazek do artykułu: Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i... Więcej

 • Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Obrazek do artykułu: Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Lista stosowanych w kopalniach wyrobów i materiałów objętych nadzorem górniczych wkrótce może być krótsza; nad jej weryfikacją pracuje obecnie specjalny zespół – wynika z informacji Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). Ma to zmniejszyć koszty ponoszone... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE