Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czym różni się ocena wymagań minimalnych od wymagań zasadniczych?

Czym różni się ocena wymagań minimalnych od wymagań zasadniczych?

07.10.10

Czym różni się ocena wymagań minimalnych od wymagań zasadniczych?

articleImage: Czym różni się ocena wymagań minimalnych od wymagań zasadniczych? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Podstawowa różnica między wymaganiami minimalnymi a wymaganiami zasadniczymi dla maszyn jest następująca: minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn dotyczą głównie pracodawców, których pracownicy używają maszyny podczas pracy, natomiast zasadnicze wymagania dla maszyn - producentów maszyn dla pracowników. Kolejna różnica dotyczy oceny spełnienia wymagań przez maszynę: oceny dostosowania maszyny do minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy dokonuje pracodawca, natomiast oceny spełnienia zasadniczych wymagań dla maszyn dokonuje producent danej maszyny.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) - dalej r.m.w.m. wskazano, jakie minimalne wymagania mają spełniać użytkowane maszyny na stanowiskach pracy, oraz jak powinno wyglądać współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn. Zgodnie z § 34 r.m.w.m. maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych w rozdziale 3 r.m.w.m., tj. w rozdziale dotyczącym minimalnych wymagań dla maszyn.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) - dalej r.z.w.m. określa:
1) zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i wykonywania maszyn i elementów bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu oddzielnie,
2) procedury oceny zgodności,
3) rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których jest wymagany udział jednostki notyfikowanej, w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności,
4) sposób oznakowania maszyn i elementów bezpieczeństwa,
5) wzór znaku CE.
Przepisy r.m.w.m. dotyczą głównie pracodawców, których pracownicy używają maszyny podczas pracy, natomiast r.z.w.m. - producentów maszyn dla pracowników, którzy używają maszyny podczas pracy.
Zgodnie z r.z.w.m. za pomocą oznakowania CE producent informuje, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania i został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności przewidzianej we właściwych dyrektywach. Tylko te wyroby, dla których przewidziane zostały zasadnicze wymagania określone w dyrektywach, powinny mieć oznakowanie CE. Należy pamiętać, że oznakowanie CE jest deklaracją producenta lub upoważnionego przedstawiciela, że wytwarzana przez niego maszyna spełnia minimalne określone w dyrektywach i przepisach związanych wymagania dotyczące danej maszyny.
Aby producent lub jego przedstawiciel mógł umieścić oznakowanie CE na maszynie powinny być spełnione pewne przesłanki:
1) wyrób jest oceniany pod względem zgodności z zasadniczymi wymogami, oraz
2) wyrób został oceniony pozytywnie.
Pracodawca powinien mieć pewność, że maszyna jest bezpieczna dla użytkowników maszyny oraz, że dla danej maszyny dostępna jest dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obsługi. W przypadku gdy pracodawca stwierdzi, że użytkowana maszyna, w pewnym zakresie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników może dodatkowo dokonać oceny spełnienia przez maszynę wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy użytkownikom i w razie potrzeb podjąć odpowiednie kroki naprawcze w tym zakresie.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE