Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czym różni się ocena wymagań minimalnych od wymagań zasadniczych?

Czym różni się ocena wymagań minimalnych od wymagań zasadniczych?

07.10.10

Czym różni się ocena wymagań minimalnych od wymagań zasadniczych?

articleImage: Czym różni się ocena wymagań minimalnych od wymagań zasadniczych? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Podstawowa różnica między wymaganiami minimalnymi a wymaganiami zasadniczymi dla maszyn jest następująca: minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn dotyczą głównie pracodawców, których pracownicy używają maszyny podczas pracy, natomiast zasadnicze wymagania dla maszyn - producentów maszyn dla pracowników. Kolejna różnica dotyczy oceny spełnienia wymagań przez maszynę: oceny dostosowania maszyny do minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy dokonuje pracodawca, natomiast oceny spełnienia zasadniczych wymagań dla maszyn dokonuje producent danej maszyny.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) - dalej r.m.w.m. wskazano, jakie minimalne wymagania mają spełniać użytkowane maszyny na stanowiskach pracy, oraz jak powinno wyglądać współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn. Zgodnie z § 34 r.m.w.m. maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych w rozdziale 3 r.m.w.m., tj. w rozdziale dotyczącym minimalnych wymagań dla maszyn.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) - dalej r.z.w.m. określa:
1) zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i wykonywania maszyn i elementów bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu oddzielnie,
2) procedury oceny zgodności,
3) rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których jest wymagany udział jednostki notyfikowanej, w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności,
4) sposób oznakowania maszyn i elementów bezpieczeństwa,
5) wzór znaku CE.
Przepisy r.m.w.m. dotyczą głównie pracodawców, których pracownicy używają maszyny podczas pracy, natomiast r.z.w.m. - producentów maszyn dla pracowników, którzy używają maszyny podczas pracy.
Zgodnie z r.z.w.m. za pomocą oznakowania CE producent informuje, że dany produkt spełnia zasadnicze wymagania i został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności przewidzianej we właściwych dyrektywach. Tylko te wyroby, dla których przewidziane zostały zasadnicze wymagania określone w dyrektywach, powinny mieć oznakowanie CE. Należy pamiętać, że oznakowanie CE jest deklaracją producenta lub upoważnionego przedstawiciela, że wytwarzana przez niego maszyna spełnia minimalne określone w dyrektywach i przepisach związanych wymagania dotyczące danej maszyny.
Aby producent lub jego przedstawiciel mógł umieścić oznakowanie CE na maszynie powinny być spełnione pewne przesłanki:
1) wyrób jest oceniany pod względem zgodności z zasadniczymi wymogami, oraz
2) wyrób został oceniony pozytywnie.
Pracodawca powinien mieć pewność, że maszyna jest bezpieczna dla użytkowników maszyny oraz, że dla danej maszyny dostępna jest dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obsługi. W przypadku gdy pracodawca stwierdzi, że użytkowana maszyna, w pewnym zakresie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników może dodatkowo dokonać oceny spełnienia przez maszynę wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy użytkownikom i w razie potrzeb podjąć odpowiednie kroki naprawcze w tym zakresie.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pożar w fabryce stolarki budowanej

  Obrazek do artykułu: Pożar w fabryce stolarki budowanej

  19 zastępów straży pożarnej brało udział w gaszeniu pożaru, który wybuchł w niedzielę rano w zakładzie w Nowej Wsi Rzecznej (Pomorskie) produkującym stolarkę budowalną. Ogień udało się opanować: trwa dogaszanie. Pożar zniszczył dwie z trzech hal... Więcej

 • Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Obrazek do artykułu: Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Odzież odblaskowa służy zwiększeniu naszej widoczności nie tylko w nocy, ale również za dnia i warto jej używać wszędzie tam, gdzie panuje wzmożony ruch pojazdów, a ryzyko potrącenia jest szczególnie wysokie - uważa zarząd firmy Raben, który promuje... Więcej

 • Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  Obrazek do artykułu: Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały 23 lutego umowę na zakup 36 specjalistycznych pojazdów do utrzymania infrastruktury kolejowej. Mają one zapewnić sprawne kursowanie pociągów dzięki szybciej wykonywanym pracom interwencyjnym i naprawie torów. Więcej

 • Nauczycielka chemii oskarżona za wypadek w szkole

  Obrazek do artykułu: Nauczycielka chemii oskarżona za wypadek w szkole

  Zarzut nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo zdrowia uczniów przedstawiła prokuratura w Elblągu nauczycielce ze szkoły podstawowej. Podczas przenoszenia paczek z pomocami naukowymi do pracowni chemicznej jeden z jej uczniów został poparzony... Więcej

 • Kopalnie testują innowacyjne oświetlenie podziemnych kolejek

  Obrazek do artykułu: Kopalnie testują innowacyjne oświetlenie podziemnych kolejek

  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), w której kopalniach jest w sumie ok. 270 km podziemnych kolejek podwieszanych, służących do transportu pracowników i materiałów, wprowadza nowe oświetlenie części takich urządzeń. W efekcie podziemny transport ma być... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE