Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy wypadek w drodze na obiad poza miejscem pracy jest wypadkiem przy pracy?

Czy wypadek w drodze na obiad poza miejscem pracy jest wypadkiem przy pracy?

05.02.18

Związku z pracą, który jest jedną z przesłanek uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, nie zrywają przerwy w pracy powodowane względami bytowymi.

articleImage: Czy wypadek w drodze na obiad poza miejscem pracy jest wypadkiem przy pracy? fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika Serwisu BHP:

Czy wypadek pracownika, który przewrócił się idąc drogą komunikacyjną wewnątrz hali produkcyjnej z miejsca wykonywania pracy do miejsca spożywania posiłków traktujemy jako wypadek przy pracy czy jako wypadek w drodze?

Jak rozumieć zapis w u.e.r. „miejsce zwykłego spożywania posiłków”?

Odpowiedź

Związku z pracą, który jest jedną z przesłanek uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, nie zrywają przerwy w pracy powodowane względami bytowymi, np. przejście do stołówki, czy pomieszczenia socjalnego, fizjologicznymi ani organizacyjnymi wynikającymi z procesu pracy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – dalej u.u.w. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W doktrynie przyjmuje się, że związku z pracą nie przerywają przerwy w pracy powodowane względami bytowymi.

W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy stwierdzając, że od momentu przekroczenia bramy zakładu pracownik jest objęty ochroną ubezpieczeniową, chociażby nawet w tym momencie pozostawał poza swoim właściwym stanowiskiem pracy (uchwała SN z 28.08.1978 r., III PZP 12/78).

Natomiast w wyroku z 17.09.2008 r., I UK 66/08, Sąd Najwyższy wskazał, że nie zrywa związku z pracą ten, kto spożywa posiłek lub nawet wychodzi na obiad w czasie przerwy w pracy. Powiązanie wypadku z pracą może bowiem zachodzić zarówno przy wykonywaniu czynności łączących się ze stosunkiem pracy, jak i w czasie pozostawania podwładnego do dyspozycji pracodawcy na terenie zakładu lub nawet poza nim.
Podkreślić należy, iż o zerwaniu związku z pracą mogłoby przesądzić tylko świadome i zawinione przeniesienie się ze sfery spraw związanych z pracą do sfery spraw prywatnych.

Natomiast pojęcie wypadku w drodze do lub z pracy zostało zdefiniowane w art. 57b ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dalej u.e.r.f.u.s., zgodnie z którym za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Ponadto zgodnie z art. 57b ust. 2 pkt 3 u.e.r.f.u.s, za drogę z pracy uważa się oprócz drogi z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca zwykłego spożywania posiłków. Omawiany przepisy posługując się zwrotem „miejsce zwykłego spożywania posiłków”, nie zawierając jego definicji.

Pomocny w ocenie, czym jest miejsce zwykłego spożywania posiłków, może być wyrok Sądu Najwyższego z 24.04.1970 r., II PR 84/70, w którym SN stanął na stanowisku, iż nie jest wypadkiem w drodze z pracy do domu wypadek, któremu uległ pracownik w lokalu gastronomicznym, w którym nie spożywał zwykle posiłków. Opierając się na powyższym orzeczeniu, należy przyjąć, że jeśli lokal gastronomiczny, do którego pracownik udał się po pracy, ulegając w drodze wypadkowi, jest miejscem, w którym pracownik zwykle spożywa posiłek po pracy, zdarzenie będzie mogło być oceniane w kategoriach wypadku w drodze z pracy do domu.
 

Grzegorz Łyjak 05.02.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pożar w fabryce stolarki budowanej

  Obrazek do artykułu: Pożar w fabryce stolarki budowanej

  19 zastępów straży pożarnej brało udział w gaszeniu pożaru, który wybuchł w niedzielę rano w zakładzie w Nowej Wsi Rzecznej (Pomorskie) produkującym stolarkę budowalną. Ogień udało się opanować: trwa dogaszanie. Pożar zniszczył dwie z trzech hal... Więcej

 • Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Obrazek do artykułu: Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Odzież odblaskowa służy zwiększeniu naszej widoczności nie tylko w nocy, ale również za dnia i warto jej używać wszędzie tam, gdzie panuje wzmożony ruch pojazdów, a ryzyko potrącenia jest szczególnie wysokie - uważa zarząd firmy Raben, który promuje... Więcej

 • Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  Obrazek do artykułu: Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały 23 lutego umowę na zakup 36 specjalistycznych pojazdów do utrzymania infrastruktury kolejowej. Mają one zapewnić sprawne kursowanie pociągów dzięki szybciej wykonywanym pracom interwencyjnym i naprawie torów. Więcej

 • Nauczycielka chemii oskarżona za wypadek w szkole

  Obrazek do artykułu: Nauczycielka chemii oskarżona za wypadek w szkole

  Zarzut nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo zdrowia uczniów przedstawiła prokuratura w Elblągu nauczycielce ze szkoły podstawowej. Podczas przenoszenia paczek z pomocami naukowymi do pracowni chemicznej jeden z jej uczniów został poparzony... Więcej

 • Kopalnie testują innowacyjne oświetlenie podziemnych kolejek

  Obrazek do artykułu: Kopalnie testują innowacyjne oświetlenie podziemnych kolejek

  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), w której kopalniach jest w sumie ok. 270 km podziemnych kolejek podwieszanych, służących do transportu pracowników i materiałów, wprowadza nowe oświetlenie części takich urządzeń. W efekcie podziemny transport ma być... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE