Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy są przepisy określające wymiar stopni schodów ewakuacyjnych?

Czy są przepisy określające wymiar stopni schodów ewakuacyjnych?

19.05.10
articleImage: Czy są przepisy określające wymiar stopni schodów ewakuacyjnych? fot. Thinkstock
Czy są przepisy określające wymiar stopni schodów ewakuacyjnych?
Wymiary stopni schodów znajdujących się na drodze ewakuacyjnej wskazano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wymagania i wymiary dla schodów, które mogą stanowić element drogi ewakuacyjnej zawarto w Dziale III - Budynki i pomieszczenia w Rozdziale 4 - Schody i pochylnie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określa zestawienie:
1.
Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 0,8 (m),
b)
minimalna szerokość użytkowa spocznika – 0,8 (m),
c)
maksymalna wysokość stopni – 0,19 (m).
2.
Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a także budynki produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 1,2 (m),
b)
minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,5 (m),
c)
maksymalna wysokość stopni – 0,175 (m).
3.
Przedszkola i żłobki:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 1,2 (m),
b)
minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,5 (m),
c)
maksymalna wysokość stopni – 0,15 (m).
4.
Budynki opieki zdrowotnej:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 1,4 (m),
b)
Minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,5 (m),
c)
Maksymalna wysokość stopni – 0,15 (m).
5.
Garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 0,9 (m),
b)
minimalna szerokość użytkowa spocznika – 0,9 (m),
c)
maksymalna wysokość stopni – 0,19 (m).
6.
We wszystkich budynkach niezależnie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieużytkowych:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 0,8 (m),
b)
minimalna szerokość użytkowa spocznika – 0,8 (m),
c)
maksymalna wysokość stopni – 0,2 (m).
W budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach produkcyjnych łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość użytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż określono to powyżej.
Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym nie może być mniejsza niż szerokość użytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi w tabeli powyżej.
Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.
Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niż:
1.
14 stopni - w budynku opieki zdrowotnej,
2.
17 stopni - w innych budynkach.
Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10.
Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 2h s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokość stopnia, s - jego szerokość.
Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m.
Krzysztof Zamajtys
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urlopowe BHP

  Obrazek do artykułu: Urlopowe BHP

  Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy, przez wszystkich pracowników wyczekiwany przez okrągły rok. Co zrobić, aby niósł on ze sobą tylko i wyłącznie przyjemności? Oto trzy kluczowe wskazówki. Więcej

 • ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Obrazek do artykułu: ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie... Więcej

 • Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Obrazek do artykułu: Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i... Więcej

 • Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Obrazek do artykułu: Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Lista stosowanych w kopalniach wyrobów i materiałów objętych nadzorem górniczych wkrótce może być krótsza; nad jej weryfikacją pracuje obecnie specjalny zespół – wynika z informacji Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). Ma to zmniejszyć koszty ponoszone... Więcej

 • Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Obrazek do artykułu: Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Inspektor pracy może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. Wniosek jest dopuszczalny wtedy, gdy w czasie... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE