Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy są przepisy określające wymiar stopni schodów ewakuacyjnych?

Czy są przepisy określające wymiar stopni schodów ewakuacyjnych?

19.05.10
articleImage: Czy są przepisy określające wymiar stopni schodów ewakuacyjnych? fot. Thinkstock
Czy są przepisy określające wymiar stopni schodów ewakuacyjnych?
Wymiary stopni schodów znajdujących się na drodze ewakuacyjnej wskazano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wymagania i wymiary dla schodów, które mogą stanowić element drogi ewakuacyjnej zawarto w Dziale III - Budynki i pomieszczenia w Rozdziale 4 - Schody i pochylnie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określa zestawienie:
1.
Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 0,8 (m),
b)
minimalna szerokość użytkowa spocznika – 0,8 (m),
c)
maksymalna wysokość stopni – 0,19 (m).
2.
Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a także budynki produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w których zatrudnia się ponad 10 osób:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 1,2 (m),
b)
minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,5 (m),
c)
maksymalna wysokość stopni – 0,175 (m).
3.
Przedszkola i żłobki:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 1,2 (m),
b)
minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,5 (m),
c)
maksymalna wysokość stopni – 0,15 (m).
4.
Budynki opieki zdrowotnej:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 1,4 (m),
b)
Minimalna szerokość użytkowa spocznika – 1,5 (m),
c)
Maksymalna wysokość stopni – 0,15 (m).
5.
Garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 0,9 (m),
b)
minimalna szerokość użytkowa spocznika – 0,9 (m),
c)
maksymalna wysokość stopni – 0,19 (m).
6.
We wszystkich budynkach niezależnie od ich przeznaczenia schody do kondygnacji podziemnej, pomieszczeń technicznych i poddaszy nieużytkowych:
a)
minimalna szerokość użytkowa biegu- 0,8 (m),
b)
minimalna szerokość użytkowa spocznika – 0,8 (m),
c)
maksymalna wysokość stopni – 0,2 (m).
W budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach produkcyjnych łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość użytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż określono to powyżej.
Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym nie może być mniejsza niż szerokość użytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi w tabeli powyżej.
Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy budynku.
Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niż:
1.
14 stopni - w budynku opieki zdrowotnej,
2.
17 stopni - w innych budynkach.
Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10.
Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 2h s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokość stopnia, s - jego szerokość.
Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m.
Krzysztof Zamajtys
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pracodawca ma obowiązek łagodzenia skutków monotonii pracy

  Obrazek do artykułu: Pracodawca ma obowiązek łagodzenia skutków monotonii pracy

  Zmniejszenie uciążliwości pracy jest najefektywniejsze w momencie projektowania stanowisk pracy. Można wówczas odpowiednio dobrać maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy, a także metody produkcji i dostosować je do potrzeb i... Więcej

 • Połowa zwolnień lekarskich jest podyktowana stresem

  Obrazek do artykułu: Połowa zwolnień lekarskich jest podyktowana stresem

  Spada liczba wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych. Mniej też osób im ulega. Coraz większe znaczenie mają natomiast zagrożenia psychospołeczne w pracy, które powodują nadmierny stres – informuje inspekcja pracy, a pisze o tym "Puls Biznesu". Więcej

 • Zmiana rozporządzenia ws. wymagań dla wyposażenia morskiego

  Obrazek do artykułu: Zmiana rozporządzenia ws. wymagań dla wyposażenia morskiego

  30 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. poz. 1385 z późn. zm.). Więcej

 • Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Obrazek do artykułu: Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Orzeczenie lekarskie dotyczące rozpoznania choroby zawodowej ma charakter kwalifikowanej opinii biegłego i stanowi zasadniczy dowód w sprawie, bez którego organ sanitarny nie może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy... Więcej

 • 10 zasad wyboru odzieży ochronnej

  Obrazek do artykułu: 10 zasad wyboru odzieży ochronnej

  W „Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“ w centrum uwagi jest ochro-na pracy, a tym samym pytanie, w jaki sposób ochronić pracownika przed zagrożeniami istnieją-cymi na jego stanowisku pracy? Noszenie odzieży ochronnej to sposób... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE