Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy protokół powypadkowy, sporządzamy tylko w przypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku ucznia?

Czy protokół powypadkowy, sporządzamy tylko w przypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku ucznia?

21.12.09

Czy protokół powypadkowy sporządzamy tylko w przypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku ucznia?
Jeżeli w każdym przypadku, to co należy wpisać w pkt 2 protokołu (rodzaj wypadku), jeżeli ustawodawca nie przewidział innego rodzaju jak te wymienione w nawiasie, a wypadek nie jest ani śmiertelny, ciężki, zbiorowy?

articleImage: Czy protokół powypadkowy, sporządzamy tylko w przypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku ucznia? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Protokół wypadkowy sporządzamy do każdego wypadku w punkcie 2 protokołu proponuje wpisać rodzaj wypadku "indywidualny", jeśli było zwolnienie lekarskie poszkodowanego dopisać - powodujący czasową niezdolność do zajęć."
Tematyka postępowania w sprawie wypadków uczniów uregulowana została zasadniczo w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p.s.
Rozporządzenie w sprawie bhp w szkołach nie posługuje się jednak pojęciem "wypadku ucznia", ale "wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły i placówki" (tytuł rozdziału 4), przy tym jednocześnie nie definiuje ono pojęcia takiego wypadku.
Jednak tematyka wypadków uczniów uregulowana jest nie tylko w r.b.h.p.s. Zgodnie z jego § 52 r.b.h.p.s. w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Stosuje się odpowiednio, a więc z modyfikacjami koniecznymi, aby dostosować przepisy ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy do wypadków osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki.
Kwestie postępowania w sprawach wypadków przy pracy reguluje natomiast rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).
Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;
5) radę rodziców.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
Zawiadomień, o których mowa powyżej, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem", dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.
Członków zespołu powołuje dyrektor.
Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku. rozporządzeniu r.b.h.p.s
Protokół powypadkowy dotyczący wypadków przy pracy sporządza się wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298 z późn. zm.) - dalej r.p.w.
W punkcie 8 protokoły wypadkowego podajemy rodzaj wypadku mając do wyboru - indywidualny, zbiorowy, śmiertelny, ciężki, powodujący czasową niezdolność - z dopiskiem niepotrzebne skreślić
W związku z powyższym protokół powypadkowy, którego wzór jest w r.b.h.p.s., możemy zmodyfikować na podstawie § 52 powyższego rozporządzenia zapożyczając potrzebne sformułowania lub zwroty ze wzoru protokołu powypadkowego wg wzoru określonego w r.p.w.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Roman Majer 21.12.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pożar w fabryce stolarki budowanej

  Obrazek do artykułu: Pożar w fabryce stolarki budowanej

  19 zastępów straży pożarnej brało udział w gaszeniu pożaru, który wybuchł w niedzielę rano w zakładzie w Nowej Wsi Rzecznej (Pomorskie) produkującym stolarkę budowalną. Ogień udało się opanować: trwa dogaszanie. Pożar zniszczył dwie z trzech hal... Więcej

 • Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Obrazek do artykułu: Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Odzież odblaskowa służy zwiększeniu naszej widoczności nie tylko w nocy, ale również za dnia i warto jej używać wszędzie tam, gdzie panuje wzmożony ruch pojazdów, a ryzyko potrącenia jest szczególnie wysokie - uważa zarząd firmy Raben, który promuje... Więcej

 • Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  Obrazek do artykułu: Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały 23 lutego umowę na zakup 36 specjalistycznych pojazdów do utrzymania infrastruktury kolejowej. Mają one zapewnić sprawne kursowanie pociągów dzięki szybciej wykonywanym pracom interwencyjnym i naprawie torów. Więcej

 • Nauczycielka chemii oskarżona za wypadek w szkole

  Obrazek do artykułu: Nauczycielka chemii oskarżona za wypadek w szkole

  Zarzut nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo zdrowia uczniów przedstawiła prokuratura w Elblągu nauczycielce ze szkoły podstawowej. Podczas przenoszenia paczek z pomocami naukowymi do pracowni chemicznej jeden z jej uczniów został poparzony... Więcej

 • Kopalnie testują innowacyjne oświetlenie podziemnych kolejek

  Obrazek do artykułu: Kopalnie testują innowacyjne oświetlenie podziemnych kolejek

  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), w której kopalniach jest w sumie ok. 270 km podziemnych kolejek podwieszanych, służących do transportu pracowników i materiałów, wprowadza nowe oświetlenie części takich urządzeń. W efekcie podziemny transport ma być... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE