Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy pracownik posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń w kategorii I WJO może obsługiwać wózek jezdniowy podnośnikowy (widlak)?

Czy pracownik posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń w kategorii I WJO może obsługiwać wózek jezdniowy podnośnikowy (widlak)?

07.09.10

Czy pracownik posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń w kategorii I WJO wózki jezdniowe podnośnikowe - w tym ze zmiennym wysięgiem może obsługiwać wózek jezdniowy podnośnikowy (widlak)?

articleImage: Czy pracownik posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń w kategorii I WJO może obsługiwać wózek jezdniowy podnośnikowy (widlak)? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracownik posiadający uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń UDT w kategorii I WJO, tzn. wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem nie powinien obsługiwać urządzeń kategorii III WJO, tzn. III wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki w sprawie kwalifikacji osób obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym może być zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) - dalej r.o.k.u.t.
Zgodnie z § 6 r.o.k.u.t. rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadane kwalifikacji, określa załącznik nr 2 r.o.k.u.t. W załączniku tym wskazano 3 kategorie uprawnień do obsługi:
1. III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane (wózki sterowane z poziomu roboczego),
2. II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (wózki sterowane z kabiny),
3. I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z podaniem rodzaju wózka specjalizowanego. Rodzaj wózka specjalizowanego: a) w tym z operatorem podnoszonym z ładunkiem, b) w tym z wysięgnikiem.
Z zestawienia kategorii uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (I WJO, II WJO oraz III WJO) wynika, iż dla konkretnego rodzaju wózka jezdniowego podnośnikowego operator wózka powinien posiadać konkretny rodzaj uprawnień kwalifikacyjnych UDT.
Operator wózka, posiadając konkretny rodzaj uprawnień kwalifikacyjnych UDT, np. I WJO, powinien obsługiwać wyłącznie wózki jezdniowe podnośnikowe zaliczane do tej kategorii, tzn. wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane.
Operator wózka, chcąc obsługiwać inne rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych, np. wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane lub wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne UDT, odpowiednio III WJO lub II WJO.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 6 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urlopowe BHP

  Obrazek do artykułu: Urlopowe BHP

  Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy, przez wszystkich pracowników wyczekiwany przez okrągły rok. Co zrobić, aby niósł on ze sobą tylko i wyłącznie przyjemności? Oto trzy kluczowe wskazówki. Więcej

 • ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Obrazek do artykułu: ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie... Więcej

 • Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Obrazek do artykułu: Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i... Więcej

 • Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Obrazek do artykułu: Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Lista stosowanych w kopalniach wyrobów i materiałów objętych nadzorem górniczych wkrótce może być krótsza; nad jej weryfikacją pracuje obecnie specjalny zespół – wynika z informacji Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). Ma to zmniejszyć koszty ponoszone... Więcej

 • Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Obrazek do artykułu: Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Inspektor pracy może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. Wniosek jest dopuszczalny wtedy, gdy w czasie... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE