Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy pracownik posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń w kategorii I WJO może obsługiwać wózek jezdniowy podnośnikowy (widlak)?

Czy pracownik posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń w kategorii I WJO może obsługiwać wózek jezdniowy podnośnikowy (widlak)?

07.09.10

Czy pracownik posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń w kategorii I WJO wózki jezdniowe podnośnikowe - w tym ze zmiennym wysięgiem może obsługiwać wózek jezdniowy podnośnikowy (widlak)?

articleImage: Czy pracownik posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń w kategorii I WJO może obsługiwać wózek jezdniowy podnośnikowy (widlak)? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracownik posiadający uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń UDT w kategorii I WJO, tzn. wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem nie powinien obsługiwać urządzeń kategorii III WJO, tzn. III wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki w sprawie kwalifikacji osób obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym może być zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) - dalej r.o.k.u.t.
Zgodnie z § 6 r.o.k.u.t. rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadane kwalifikacji, określa załącznik nr 2 r.o.k.u.t. W załączniku tym wskazano 3 kategorie uprawnień do obsługi:
1. III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane (wózki sterowane z poziomu roboczego),
2. II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (wózki sterowane z kabiny),
3. I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z podaniem rodzaju wózka specjalizowanego. Rodzaj wózka specjalizowanego: a) w tym z operatorem podnoszonym z ładunkiem, b) w tym z wysięgnikiem.
Z zestawienia kategorii uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (I WJO, II WJO oraz III WJO) wynika, iż dla konkretnego rodzaju wózka jezdniowego podnośnikowego operator wózka powinien posiadać konkretny rodzaj uprawnień kwalifikacyjnych UDT.
Operator wózka, posiadając konkretny rodzaj uprawnień kwalifikacyjnych UDT, np. I WJO, powinien obsługiwać wyłącznie wózki jezdniowe podnośnikowe zaliczane do tej kategorii, tzn. wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane.
Operator wózka, chcąc obsługiwać inne rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych, np. wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane lub wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne UDT, odpowiednio III WJO lub II WJO.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 6 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pracodawca ma obowiązek łagodzenia skutków monotonii pracy

  Obrazek do artykułu: Pracodawca ma obowiązek łagodzenia skutków monotonii pracy

  Zmniejszenie uciążliwości pracy jest najefektywniejsze w momencie projektowania stanowisk pracy. Można wówczas odpowiednio dobrać maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy, a także metody produkcji i dostosować je do potrzeb i... Więcej

 • Połowa zwolnień lekarskich jest podyktowana stresem

  Obrazek do artykułu: Połowa zwolnień lekarskich jest podyktowana stresem

  Spada liczba wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych. Mniej też osób im ulega. Coraz większe znaczenie mają natomiast zagrożenia psychospołeczne w pracy, które powodują nadmierny stres – informuje inspekcja pracy, a pisze o tym "Puls Biznesu". Więcej

 • Zmiana rozporządzenia ws. wymagań dla wyposażenia morskiego

  Obrazek do artykułu: Zmiana rozporządzenia ws. wymagań dla wyposażenia morskiego

  30 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. poz. 1385 z późn. zm.). Więcej

 • Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Obrazek do artykułu: Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

  Orzeczenie lekarskie dotyczące rozpoznania choroby zawodowej ma charakter kwalifikowanej opinii biegłego i stanowi zasadniczy dowód w sprawie, bez którego organ sanitarny nie może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy... Więcej

 • 10 zasad wyboru odzieży ochronnej

  Obrazek do artykułu: 10 zasad wyboru odzieży ochronnej

  W „Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“ w centrum uwagi jest ochro-na pracy, a tym samym pytanie, w jaki sposób ochronić pracownika przed zagrożeniami istnieją-cymi na jego stanowisku pracy? Noszenie odzieży ochronnej to sposób... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE