Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych?

Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych?

24.05.10
articleImage: Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych? fot. Thinkstock
Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych?
Do sporządzenia wykazu lekkich prac zobowiązuje pracodawcę ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten, wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204 k.p. Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy, a jeśli nie ma obowiązku wydania regulaminu, ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie. Pracodawca jest zobowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy. Na podstawie art. 204 k.p. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) – dalej r.w.p.w.m. W przywołanym r.w.p.w.m. znajdują się dwa załączniki: załącznik nr 1 – wykaz prac wzbronionych młodocianym, oraz załącznik nr 2 - wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 16 lat. Ten drugi załącznik dotyczy nauki zawodu. Nie wydaje się potrzebne, k.p. tego nie przewiduje, sporządzanie wykazu lekkich prac w przypadku, gdy pracodawca nie zatrudnia i nie przewiduje zatrudniania pracowników młodocianych, w innym celu niż przygotowanie zawodowe. W przypadku jednak, gdy np. w okresie wakacyjnym, takie zatrudnienie jest w zakładzie dopuszczane, należy wykaz lekkich prac sporządzić i po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy, zatwierdzić go w inspekcji pracy oraz zapoznać z nim zatrudnianego młodocianego. Młodocianym, wg art. 190 k.p. jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest, zgodnie z u.k.p. art. 190, zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.

Kazimierz Kościukiewicz
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Obrazek do artykułu: Zespół powypadkowy może zasięgnąć opinii lekarza

  Pracownicy służby bhp dokonujący prawnej kwalifikacji zgłoszonego wypadku, często stają przed wyzwaniem dotyczącym ustalenia rodzaju urazu, jakiego doznał pracownik. Poszkodowany często nie dysponuje żadną dokumentacją medyczną stwierdzającą, jakich... Więcej

 • Pożar w nocnym klubie w Słubicach

  Obrazek do artykułu: Pożar w nocnym klubie w Słubicach

  Jedna osoba została poszkodowana, a 18 ewakuowano w wyniku pożaru w jednym z klubów nocnych w Słubicach w Lubuskiem. Pożar został opanowany – poinformował PAP rzecznik lubuskiej Straży Pożarnej Dariusz Szymura. Więcej

 • Profilaktyczna opieka zdrowotna służby medycyny pracy obejmuje nie tylko pracowników

  Obrazek do artykułu: Profilaktyczna opieka zdrowotna służby medycyny pracy obejmuje nie tylko pracowników

  Zadania służby medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależni od pracodawców,... Więcej

 • GUS: bezpieczeństwo pracy w Polsce bez zmian

  Obrazek do artykułu: GUS: bezpieczeństwo pracy w Polsce bez zmian

  Jak wynika z danych GUS, w 2016 r. było więcej wypadków przy pracy niż rok wcześniej, jednak różnica ta jest stosunkowo niewielka (wzrost o 0,3 p.p. - czyli 264 zdarzenia). Optymistyczną informacją jest spadek liczby wypadków śmiertelnych o prawie 22... Więcej

 • ROP o poprawie bezpieczeństwa pracy

  Obrazek do artykułu: ROP o poprawie bezpieczeństwa pracy

  Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, 21 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, zaprezentowano raport końcowy z realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE