Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych?

Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych?

24.05.10
articleImage: Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych? fot. Thinkstock
Czy pracodawca powinien posiadać wykaz prac lekkich, jeśli nie zatrudnia młodocianych?
Do sporządzenia wykazu lekkich prac zobowiązuje pracodawcę ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten, wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204 k.p. Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy, a jeśli nie ma obowiązku wydania regulaminu, ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie. Pracodawca jest zobowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy. Na podstawie art. 204 k.p. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) – dalej r.w.p.w.m. W przywołanym r.w.p.w.m. znajdują się dwa załączniki: załącznik nr 1 – wykaz prac wzbronionych młodocianym, oraz załącznik nr 2 - wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 16 lat. Ten drugi załącznik dotyczy nauki zawodu. Nie wydaje się potrzebne, k.p. tego nie przewiduje, sporządzanie wykazu lekkich prac w przypadku, gdy pracodawca nie zatrudnia i nie przewiduje zatrudniania pracowników młodocianych, w innym celu niż przygotowanie zawodowe. W przypadku jednak, gdy np. w okresie wakacyjnym, takie zatrudnienie jest w zakładzie dopuszczane, należy wykaz lekkich prac sporządzić i po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy, zatwierdzić go w inspekcji pracy oraz zapoznać z nim zatrudnianego młodocianego. Młodocianym, wg art. 190 k.p. jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest, zgodnie z u.k.p. art. 190, zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.

Kazimierz Kościukiewicz
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Obrazek do artykułu: Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Gdy poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, a jego zastrzeżenia nie są uwzględniane przez pracodawcę, może odwołać się do sądu pracy z wnioskiem o zmianę treści protokołu powypadkowego. Może również zawiadomić Państwową... Więcej

 • Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  Obrazek do artykułu: Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  O tym, że wypadek przy pracy to dla pracodawcy straty, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wstrzymana praca, zniszczony sprzęt, zwiększona składka na ubezpieczenie wypadkowe, odszkodowanie dla pracownika za uszkodzone przedmioty osobistego użytku – ... Więcej

 • Z biura na kanapę

  Obrazek do artykułu: Z biura na kanapę

  Z badań przeprowadzonych przez WorldatWork wynika, że aż 87% osób wybiera swoje mieszkanie jako lokalizację sprzyjającą pracy zdalnej. W domu czujemy się szczęśliwsi, pracujemy lepiej i efektywniej. Dowodzi tego również najnowszy raport Instytutu... Więcej

 • Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  Obrazek do artykułu: Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  5 lipca wejdzie w życie ustawa z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1169). Więcej

 • "Sądowy" protokół powypadkowy należy podpisać

  Obrazek do artykułu:

  Protokół powypadkowy, którego treść określił sąd w toku postępowania sądowego, powinien zostać opatrzony podpisami zarówno członków zespołu powypadkowego, jak i pracodawcy. Z treści protokołu może, a nawet powinno wynikać, że ustalenia zawarte w nim... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE