Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy praca na wózku widłowym jest pracą na wysokościach?

Czy praca na wózku widłowym jest pracą na wysokościach?

04.01.10
articleImage: Czy praca na wózku widłowym jest pracą na wysokościach? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Praca na wózku widłowym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest traktowana jako praca na wysokości, w związku z czym pracownik nie ma obowiązku wykonania badania lekarskiego zezwalającego na pracę na wysokości.
W dziale IV rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.o.p. wskazano rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych przez pracowników.
Jednym z rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych przez pracowników są prace na wysokości. Zgodnie z § 105 ust. 1 r.o.p. praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości, co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości, co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa wcześniej, jest niemożliwe, pracodawca powinien zastosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.
Wymagania dotyczące balustrad, określone powyżej, nie dotyczą ramp przeładunkowych, a więc miejsc gdzie pracę swoją wykonuje kierowca wózka jezdniowego.
Kierowca wózka jezdniowego, jeżdżąc po hali magazynowej, a także dokonując załadunku lub rozładunku towarów z pojazdów samochodowych przy korzystaniu z ramy przeładunkowej nie pracuje na wysokości, gdyż:
1) powierzchnia siedziska wózka jezdniowego nie znajduje się zazwyczaj na wysokości powyżej 1 m od podłoża,
2) pracownik w wózku jezdniowym jest zabezpieczony przed upadkiem z wysokości poprzez stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości, np. zainstalowane na wózku jezdniowym obudowy (kabiny) dla kierującego,
3) rampa przeładunkowa może być zabezpieczona poprzez zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości, co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości, co najmniej 0,15 m.
4) powierzchnia pojazdu samochodowego, do którego wjeżdża kierowca wózka jezdniowego, może być osłonięta ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5 m ścianami.
Treść § 11 i 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) wskazuje zasady bezpieczeństwa przy poruszaniu się przez kierowcę wózkiem jezdniowym po rampach przeładunkowych.
Niedopuszczalne jest dla kierowcy wózka jezdniowego używanie wózka w miejscach o niesprawdzonej wytrzymałości podłoża lub o wytrzymałości mniejszej niż wymagana dla obciążonego wózka, a także używanie wózka w warunkach niestabilnego lub śliskiego podłoża uniemożliwiającego bezpieczne manewrowanie transportowanym ładunkiem.
Treść § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) wskazuje na rodzaje zabezpieczeń dla pracowników użytkujących wózki jezdniowe.
Wózki jezdniowe podnośnikowe, na których znajdują się pracownicy, powinny być przystosowane bądź wyposażone w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko związane z wywróceniem się tych wózków, w szczególności poprzez:
1) zainstalowanie obudowy (kabiny) dla kierującego lub
2) konstrukcję zapobiegającą wywróceniu się, lub
3) konstrukcję zapewniającą dostateczną wolną przestrzeń między podłożem i określonymi częściami wózka widłowego dla przewożonych pracowników, na wypadek wywrócenia się, lub
4) konstrukcję zabezpieczającą pracownika znajdującego się na miejscu kierowcy, aby nie został przygnieciony przez części wywracającego się wózka podnośnikowego.
Pracodawca powinien także zapewnić, aby dostęp do miejsc wykonywania prac na rampie przeładunkowej miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE