Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy operator wózka widłowego musi mieć przy sobie podczas pracy poświadczenie uprawnień na prowadzenie wózka oraz pisemne zezwolenie pracodawcy do prowadzenia wózka?

Czy operator wózka widłowego musi mieć przy sobie podczas pracy poświadczenie uprawnień na prowadzenie wózka oraz pisemne zezwolenie pracodawcy do prowadzenia wózka?

16.09.09
articleImage: Czy operator wózka widłowego musi mieć przy sobie podczas pracy poświadczenie uprawnień na prowadzenie wózka oraz pisemne zezwolenie pracodawcy do prowadzenia wózka? fot. Thinkstock
Czy operator wózka widłowego musi mieć przy sobie podczas pracy poświadczenie uprawnień na prowadzenie wózka oraz pisemne zezwolenie pracodawcy do prowadzenia wózka?
Czy wystarczy, żeby takie dokumenty były przechowywane w aktach pracownika?

Wózek porusza się po hali produkcyjnej oraz magazynie. Pytanie dotyczy również operatora ładowarki jednonaczyniowej.
Nieaktualne obecnie rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 2 listopada 1978 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 27, poz. 119) informowało, iż operatorem wózka widłowego może zostać osoba pełnoletnia, która:
a) ukończyła kurs dla kierowców i otrzymania świadectwa stwierdzającego nabycie kwalifikacji w zawodzie kierowcy jednego lub kilku typów wózków oraz
b) otrzymania od zakładu pracy imienne zezwolenie na kierowanie wózkami
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) - dalej r.w.j., do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:
1) uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.
2. Zezwolenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 r.w.j., może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

W r.w.j. zmieniono słowo "oraz" na "lub" przez co zmieniła się interpretacja przepisu
Rozporządzenie nie rozstrzyga kwestii przechowywania wymienionych dokumentów
Sprawę należ rozpatrzyć w dwóch kategoriach:
1. Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami - pracownik, który posiada stosowne uprawnienia nie musi posiadać imiennego zezwolenia pracodawcy do prowadzenia wózka tak jak to było w poprzednim rozporządzeniu.
W praktyce ksero dokumentu potwierdzającego stosowne uprawnienia znajduje się w teczce personalnej, a sam dokument pracownik powinien mieć przy sobie do celów kontrolnych lub do możliwości wykonywania zawodu operatora wózka w innych zakładach pracy. Często zdarza się przy większej ilości wózków i pracowników pracodawca wydaje imienne zezwolenie w formie plakietki przypiętej do ubrania pracownika w celów szybszej identyfikacji osób wykonujących zawód, ale nie jest to obowiązkiem.
2. Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy - pracownik aby obsługiwać wózek musi mieć imienne zezwolenie wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Zezwolenie, o którym mowa może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
W tym przypadku nabyte uprawnienia są ważne tylko na terenie zakładu pracy tego pracodawcy i mogą być przechowywane w teczce personalnej gdyż nie stanowią podstawy do świadczenia pracy dla innych zakładów a do celów kontrolnych są zawsze do wglądu na miejscu. Można również stosować np. plakietki imienne przypięte do ubrania lub dokumenty przewozić w wózku przy sobie.

Sprawy organizacyjne dotyczące obiegu informacji, dokumentów oraz miejsca ich przechowywania powinien uregulować pracodawca w zarządzeniach wewnętrznych firmy.
Uprawnienia nabyte indywidualnie i na koszt pracownika do obsługi maszyn, urządzeń, instalacji czy np. ładowarki jednonaczyniowej powinien mieć przy sobie, a ksero w teczce personalnej do celów kontrolnych.

Roman Majer
Abc/Bhp 16.09.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Nieobecność poszkodowanego może opóźnić sporządzenie protokołu powypadkowego

  Obrazek do artykułu: Nieobecność poszkodowanego może opóźnić sporządzenie protokołu powypadkowego

  Sytuacja, w której nie ma możliwości wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego, a zespół powypadkowy uzna, że są one niezbędne do ustalenia, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, może stanowić uzasadnioną przesłankę do sporządzenia protokołu... Więcej

 • W kopalni Murcki-Staszic zginął górnik

  Obrazek do artykułu: W kopalni Murcki-Staszic zginął górnik

  Górnik, poszukiwany od środowego przedpołudnia w katowickiej kopalni Murcki-Staszic, nie żyje. Prawdopodobnie zginął w wyniku fali uderzeniowej po wybuchu metanu, do którego mogło dojść w rurociągu odprowadzającym ten gaz na powierzchnię. Uszkodzony... Więcej

 • Poszukiwania górnika po wybuchu metanu w kopalni Murcki-Staszic

  Obrazek do artykułu: Poszukiwania górnika po wybuchu metanu w kopalni Murcki-Staszic

  Ratownicy poszukują górnika, z którym nie ma kontaktu po środowym wybuchu metanu w katowickiej kopalni Murcki-Staszic. W chwili wypadku był on ponad 400 m pod ziemią. Przyczyną wybuchu mogło być rozszczelnienie rurociągu odprowadzającego metan. Więcej

 • Wybuch metanu w szybie kopalni Murcki-Staszic

  Obrazek do artykułu: Wybuch metanu w szybie kopalni Murcki-Staszic

  W szybie wentylacyjnym katowickiej kopalni Murcki-Staszic doszło w środę do wybuchu metanu z rury odprowadzającej ten gaz z podziemnych wyrobisk na powierzchnię. Nie ma kontaktu z jednym z pracowników, który znajdował się w pompowni - wynika z... Więcej

 • Jak bezpiecznie pracować w wakacje?

  Obrazek do artykułu: Jak bezpiecznie pracować w wakacje?

  Pracodawcy chętnie zatrudniają uczniów i studentów, często korzystając nie tylko z ich potencjału, ale również z naiwności. Młodym ludziom często brakuje podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy. W szkołach rzadko poruszane są tematy związane z... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE